Çocuk ve Yas: Bir Olgu Sunumu

Author :  

Year-Number: 2020-60
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 1546-1552
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ölüm, yaşam içinde kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıksa da bu gerçeğin kabullenilmesi zor olmakta ve neticesinde yas tepkileri ortaya çıkabilmektedir. Bu yas tepkilerini yetişkinler gibi çocukların da verdiği görülmektedir. Ayrıca bu tepkilerin yanı sıra süreçte psikolojik sorunlar ortaya çıkabilmekte, bireylerin yaşama uyumları zorlaşabilmektedir. Bu anlamda çocuklara gerekli yardım ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin sunulması faydalı olmaktadır. Bu çalışmada babasını kaybeden ve yas tepkileri gösteren sekiz yaşındaki bir kız çocuğuna, danışmanlık sürecinde projektif bir teknik olarak resimlerden, bilişsel davranışçı terapi teknikleri ve oyun terapisi tekniklerinden yararlanılarak psikolojik yardım hizmetleri sunulması amaçlanmıştır. Danışmanlık sürecinin etkililiği çocuklar için “Travma Sonrası Stres Tepkileri Ölçeği” (ÇTSS-TÖ) öntest-sontest sonuçları ve betimsel verilerle test edilmiştir. Çalışma bulguları sonucunda, danışanın travma sonrası stres tepki düzeylerinde azalmanın olduğu saptanmıştır. Bunun yanısıra, danışana yönelik yapılan gözlemlerde, danışanın kendisi; ailesi ve öğretmeninin yaptığı değerlendirmelerde yas tepkilerinde azalmanın olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

Although death appears as an inevitable fact in life, it can be difficult to accept this fact and as a result, grief reactions may arise. It is seen that children, like adults, give their grief responses. In addition to these reactions, psychological problems may arise in the process, and individuals' adaptation to life may be difficult. In this sense, it may be beneficial to provide necessary assistance and counseling services to children. The aim of this study is to provide psychological help services to an eight-year-old girl who lost her father and showed grief reactions, by using pictures, cognitive behavioral therapy techniques and play therapy techniques as a projective technique in the counseling process. The effectiveness of the counseling process was tested through the Post-Traumatic Stress Response Scale (ÇTSS-TÖ) pretest-posttest results and descriptive data for children. As a result of the study, it was found that there was a decrease in the client's post-traumatic stress response levels. In the observations made for the client, however, it was observed that there was a decrease in grief responses in the evaluations made by the client himself, his family and his teacher.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics