A Field Research on the Factors Affecting Organ Donation Intention in Kırıkale

Author :  

Year-Number: 2020-60
Language : null
Konu :
Number of pages: 1507-1515
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Organ nakli, pek çok insanın hayatta kalması için önemli teknolojik fırsatlardan biri olmasına karşın, dünya genelinde organ donör sayısının yeterli olmadığı görülmektedir. Bu çalışmada, günümüz toplumlarının karşılaştığı önemli sorunlardan biri olan organ bağışlama niyetini etkileyen faktörler incelenmektedir. Bu bağlamda, öncelikle konuyla ilgili bilimsel literatür irdelenmektedir. Ardından Türkiye’nin Kırıkkale ilinde birincil veriler toplanmakta ve organ bağışlama niyetini etkilemesi olası olan faktörler analiz edilmektedir. Araştırma sonucunda, sırasıyla suçluluk duygusu, olumlu tutum ve algılanan faydanın organ bağışlama niyetini etkilediği tespit edilmektedir. Diğer taraftan, özgecilik, algılanan risk ve algılanan kontrol değişkenlerinin organ bağışlama niyetini anlamlı düzeyde etkilemediği görülmektedir. Son olarak araştırma sonuçları yorumlanmakta ve öneriler geliştirilmektedir.

Keywords

Abstract

Although organ transplantation is one of the important technological opportunities for many people to survive today, it is seen that the number of organ donors is not enough worldwide. In this study, factors affecting the organ donation intention, which is an important problem encountered in today's societies, are examined. In this context, firstly, scientific literature on the subject is examined. Then, in Kırıkkale province of Turkey, primary data is collected and analyzed for the factors that are likely to affect the organ donation intention. As a result of the research, it was determined that the sense of guilt, positive attitude and perceived benefit affect the organ donation intention, respectively. On the other hand, it is seen that altruism, perceived risk and perceived control variables do not affect the organ donation intention significantly. Finally, research results are interpreted and suggestions are developed.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics