Evaluation Of Newspaper Design Applications Made Within The Desktop Publishing Course Based On The Views Of Graphic Design Department Students

Author:

Year-Number: 2020-60
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1411-1418
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Masaüstü yayıncılık dersi öğrencilerin öğrendikleri soyut bilgileri somutlaştırmak, kullanılan teknikleri uygulamak, etkili bir görsel mesaj vermek için hiyerarşiyi nasıl vurgulamak, yüzey tasarımının temel ilkelerini kavramak ve yaratıcı düzenlemeler geliştirmelerini sağlamak için tasarlanmıştır. Öğrenciler derste metin görseller arasındaki ilişki üzerine tasarım yapmaktadırlar.Ders kapsamında öğrenciler öğrendikleri Adobe Indesign programı ile gazete tasarımı yapmaktadır. Masaüstü yayıncılık dersi alan öğrencilerin gazete tasarım becerilerini belirlemeyi amaçlayan bu çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Bu araştırma Grafik Tasarım Bölümünde masaüstü yayıncılık dersi alan 3. sınıf öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 32 öğrenci katılmıştır. Açık uçlu sorulara öğrencilerin cevapları betimsel analiz ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğrenciler masaüstü yayıncılık dersinin mesleki yaşamlarında başarılı olmalarına, indesign programını öğrenmelerine, gazete tasarımı yapmalarına, programda görsel ve tasarım yazma ilkelerini öğrenmelerine, görsel materyalleri kendilerini dersin içeriğine uygulayabilmektedirler. Bazı öğrencilerin metin bulmakta zorluk çektiğini tespit edilmiş, programın etkili ve yararlı olduğu kadar, indesign programının da sadece tasarım yapılarak öğretilmesini de desteklediklerini belirtmişlerdir

Keywords

Abstract

Desktop publishing course is designed to embody the abstract knowledge that students have learned, to practice the techniques used, how to emphasize the hierarchy to give an effective visual message, to comprehend the basic principles of surface design, and to enable them to develop creative arrangements on text visual relationship. Within the scope of the course, students make newspaper design with the Adobe Indesign program they have learned. In this study, which aims to determine the newspaper design skills of the students taking desktop publishing course, a screening model is used. In the research, open-ended questions were applied to the 3rd grade students studying at the Department of Graphic Design of the Faculty of Fine Arts and Design of Karatay University. The answers of the students to the open ended questions were analyzed through descriptive analysis. According to the results of the research, students will learn that desktop publishing course will help them to be successful in their professional life, to learn indesign program, to make newspaper design, to learn the principles of writing visual and design in the program, to apply themselves to the content of the course, to provide them with some visual materials. finding that some students have difficulty in finding text, the course is effective and useful in the course of the program as well as the indesign program is taught to be taught only as a program course.

Keywords