Abdurrahim Karakoç’un Hasan'a Mektuplar Şiir Kitabında Hiciv

Author :  

Year-Number: 2020-60
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 1595-1615
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hiciv; kişi, toplum, siyaset, kültür vb. pek çok konuyu, bazen şiir bazen düzyazı yoluyla eleştirmek demektir. Hicvin gülme ve komik kavramlarıyla yakından ilişkisi bulunmaktadır. Komiğin alt dallarından biri olan hiciv, kendi başına müstakil bir türdür. Hicvin mizah, ironi, parodi gibi komiğin alt dalı olan diğer türlerle benzer yönleri vardır fakat bu hicvin müstakil bir tür olmasına engel değildir. Hicvin Batı edebiyatındaki karşılığı “satir”dir. “Hiciv” günümüze Divan edebiyatından kalma bir terimdir ve bu türün edebiyatımızdaki yaygın kullanımı bu şekildedir. Hicvin Halk edebiyatındaki karşılığı “taşlama”, günümüz Türkçesiyle kullanımı ise “yergi”dir. Abdurrahim Karakoç, Türk edebiyatının önemli şairlerinden biridir. Özellikle yazdığı aşk ve doğa şiirleriyle adından çokça söz ettiren Karakoç, aynı zamanda edebiyatımızın önde gelen hiciv şairlerindendir. Hemen hemen tüm şiir kitaplarında hiciv örneklerine rastlanan Karakoç, özellikle 1964 yılında çıkan ve ilk şiir kitabı olan Hasan’a Mektuplar’la bu alanda önemli bir yer edinmiştir. Hasan’a Mektuplar şiir kitabında özellikle toplumla alakalı sosyal meselelerin çokça hicvedildiği görülmektedir.

Keywords

Abstract

Satire is means criticizing many issues such as person, society, politics, culture etc, sometimes through poetry, sometimes through prose. Satire is closely related to laughing and funny concepts. Satire, one of the sub-branches of the comic, is a self-contained species. It has similar aspects with other genres such as humor, irony, parody, which are the sub-branches of the comic, but this does not prevent the satire from being a detached type. Its satirical counterpart in Western literature is “satir”. “Satire” is a term that remains from Divan literature, and this is the common use of this genre in our literature. The meaning of satire in Folk literature is “grinding” and its usage in today's Turkish is “satire”. Abdurrahim Karakoç is one of the important poets of Turkish literature. Karakoç, who made a name for himself especially with his love and nature poems, is also one of the leading satire poets of our literature. Karakoç, where satirical examples are found in almost all poetry books, has gained an important place in this field especially with the Hasan’a Mektuplar, the first poetry book that came out in 1964. In his poetry book Hasan’a Mektuplar, it is seen that especially social issues related to society are saturated a lot.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics