Silifke- Sarıaydın Yerleşkesinde Bulunan Çuval Dokumalardaki Motif Analizleri

Author :  

Year-Number: 2020-61
Language : null
Konu :
Number of pages: 1695-1703
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Anadolu’nun birçok yerinde yaşam tarzını sürekli mevsim şartlarına göre konar göçer şeklinde sürdüren topluluk bulunmaktadır. Geçim kaynakları küçükbaş hayvancılığa bağlı olan ve çadırlarda yaşayan bu insan toplulukları literatürlerde “Yörük” ismiyle tanımlanmaktadır. Silifke’nin dağlık kesimleri de Yörüklere ev sahipliği yapmaktadır. Yörükler bir taraftan diğer tarafa göç etme esnasında genellikle yükte daha hafif olan ve taşıma kolaylığı sağlayan dokuma çuvalları tercih etmişlerdir. Araştırmanın konusu; Yörüklerin mesken tuttuğu Silifke- Sarıaydın Mahallesinde yörük kültüründe önemli bir yere sahip olan çuval dokumaların teknik ve malzeme bakımından incelemek, tasarım öğe ve ilkeleriyle motif analizlerini yapmaktır. Araştırmanın amacı; Unutulmaya yüz tutan geleneksel dokuma çuvalları estetik açıdan inceleyerek farklı bir bakış açısı getirmek ve yöreye ait çuval örneklerinin literatüre kazandırılmasıdır. Silifke- Sarıaydın mahallesinde tespit edilen çuval dokumalardan desen ve motif olarak birbirine çok benzemektedir. Dokumalar arası sürekli tekrara düşmemek için araştırma 4 adet örnek ile sınırlandırılmıştır. Dokuma örneklerinin literatüre kazandırılması ve gelecek kuşaklara aktarılması konunun önemini ortaya koymaktadır.

Keywords

Abstract

In many parts (regions) of Anatolia, there are communities that maintain their lifestyle in the form of a nomadic manner according to the conditions of the seasons. These human communities, whose livelihoods are dependent on ovine livestock and who live in tents, are described in the literature as nomad. The mountainous parts of Silifke are also home to Yörüks. Yörüks prefer woven sacks which are generally lighter in load, and provide ease of transport during migration from one side to the other. The subject of the research is to examine the technical and material aspects of sack weaving, which occupies an important place in the nomadic culture in the Silifke - Sarıaydın region where Yörük (the nomadic) are inhabited, and to analyze the design elements and principles of the motif. The aim of the research is to bring a different point of view by examining the aesthetic aspects of woven sacks, and to gain the sack samples belonging to the region into the literature. The sack weaving found in Silifke - Sarıaydın region are very similar in pattern and motif. The research was limited to 4 samples in order to avoid continuous repetition. The research reveals the importance of gaining weaving samples to the literature, and to transfer them to future generations.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics