Büyük Selçuklular Döneminde Horasan Ve Sultan Sencer

Author:

Year-Number: 2020-60
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 1481-1489
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Horasan Bölgesi tarih boyunca en önemli merkezlerden birisi olarak öne çıkmıştır. Bu noktada bölge hem askeri ve siyasi olarak hem de jeopolitik konumu açısından önemsenmiştir. Selçukların bölgede hâkim olmasından daha önce Gaznelilerin hâkimiyeti söz konusu olmuştur. Bu bağlamda Horasan bölgesinde Türklerin hâkimiyeti o dönemden beri devam ede gelmiştir. Bağımsızlıklarınıı elde eden Selçuklular kısa sürede Horasan bölgesine hâkim olmuşlardır. Horasan bölgesinde teşkilatlanan Selçuklular bölgeyi de hanedan üyeleri arasında paylaşarak idare etmişlerdir. Bu bağlamda Nişabur ve Merv bölgeleri Tuğrul ve Çağrı Beyler arasında taksim edilmiştir. Horasan’ın neredeyse tamamını ele geçiren Selçuklular Sultan Sencer’in ölümüne dek bu bölgedeki varlıklarını devam ettirmişlerdir. Sultan Sencer hem meliklik döneminde hem de Sultanlık döneminde Horasan bölgesini devletin ana merkezi olarak görmüş, bu bölgeye hem siyasi ve askeri olarak hem de imar ya da ilmi açıdan yatırımlar yapmıştır. Horasan bölgesine Oğuzların gelmesi ile güç kaybeden Selçuklular ve Sultan Sencer, Horasan bölgesini kısa vadede Oğuzlara uzun vadede ise Harzemşahlara vermek durumunda kalmışladır. Ancak bölgenin Türk hâkimiyetinde kalması bölgenin imarında ve iskânında önemli, rol oynamıştır.

Keywords

Abstract

Horasan Region has been one of the most important centers throughout history. At this point, the region was considered both military and political, and its geopolitical location. Ghaznavids dominated before Seljuks dominated the region. In this context, the domination of Turks in the Horasan region has continued since then. The Seljuks, who achieved their independence, soon dominated the Horasan region. The Seljuks, organized in the Horasan region, managed the region by sharing it among the dynasty members. In this context, Nişabur and Merv regions were divided between Tuğrul and Çağrı Beyler. The Seljuks, who took almost all of Khorasan, continued their existence in this region until the death of Sultan Sencer. Sultan Sencer saw the Horasan region as the main center of the state both in the period of reign and Sultanate, and made investments in this region both politically and militarily and in terms of zoning or knowledge. The Seljuks and Sultan Sencer, who lost power with the arrival of the Oghuzes in the Horasan region, had to give the Horasan region to the Oghuzes in the short term and the Harzemşah in the long term. However, the fact that the region remained under Turkish domination played an important role in the development and settlement of the region.

Keywords