Kamusal Mekanlarda Kültür Kavramının Etkisi

Author :  

Year-Number: 2020-59
Language : null
Konu :
Number of pages: 1333-1347
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kamusal mekanlar ekonomik eşitsizlikler arasında denge sağlayan, kentin yaşanabilirliğini arttıran, sosyal bütünleşmeyi ve farklı insanların bir araya gelmesini sağlayan düğüm noktaları olarak tanımlanmaktadır. Bu mekanlara herkes tarafından erişimin sağlanması en temel özelliklerinden biridir ve hem fiziksel hem de sosyal bir anlam içermektedir. Bununla birlikte özellikle son yıllarda kamusal mekanlara yönelik tartışmalarda kentsel kamusal mekanların özelleştirildiği ve genellikle belirli gruplar tarafından bölgeselleştirildiği üzerinde durulmaktadır. Çalışma kamusal mekanları belirli homojen grupların kullanması üzerinde durmaktadır. İçinde pek çok kültür gruplarını barındıran kentlerde bireylerin talepleri birbirlerinden büyük ölçüde farklılaşmasına rağmen gruplaşmalar genellikle homojen bir yapı sergilemektedir. Bu noktada kültür kavramı önem kazanmaktadır. Kültür kavramının çok sayıda tanımlaması bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında kültür yaşam biçimi ile ilişkilendirilmektedir. Farklı kültürden insanların mekana yönelik algı ve beklentileri farklılık göstermektedir. Kent içinde özellikle yaşam alanlarında kültüre bağlı gruplaşmaların olduğu ve insanların yer seçiminde buna dikkat ettiği görülmektedir. Kültürün kamusal mekanların oluşumu ve kullanımında da etkisi bulunmaktadır. Çalışmanın amacı kentlerin yapı taşlarından biri olan kamusal mekanların kültür kavramının etkisiyle nasıl şekillendiğini ve kullanıcılarının nasıl farklılaştığını ortaya koymaktır.

Keywords

Abstract

Public spaces are defined as nodes that provide a balance between economic inequalities, increase the livability of the city, provide social integration and bring different people together. Providing access to these places by everyone is one of the most basic features and this includes both a physical and a social meaning. However, especially in recent years, discussions on public spaces emphasize that urban public spaces are privatized and generally regionalized by certain groups. The study focuses on the use of public spaces with certain homogeneous groups. Although the demands of individuals differ greatly from each other in cities with many cultural groups that generally exhibit a homogeneous structure. At this point the concept of culture gains importance. The concept of culture has many definitions. Culture is associated with lifestyle in this study. Perceptions and expectations about space of people from different cultures become different from each other. It is seen that there are groupings related to culture especially in living spaces in the city and people pay attention to this in the choice of place. Culture also has an impact on the formation and use of public spaces. The aim of the study is to define how public spaces which are one of the building blocks of cities are shaped and how their users differ due to the concept of culture.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics