Türkiye-İran Dış Ticaret İlişkilerine Teorik Bir Bakış

Author :  

Year-Number: 2020-58
Language : null
Konu :
Number of pages: 1168-1177
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dış ticaret, son yıllarda yerel ve küresel ölçekte ülkelerin mekânsal ve ekonomik olarak bütünleşmesi ve yakınlaşmasının önünü açmıştır.Ülkelerin ekonomik kalkınmasının başat aktörü haline gelen dış ticaret, ulusal ve uluslararası ölçekte dış ticaret stratejilerinin belirlenmesi ve buna uygun politikaların hayata geçirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye ile İran arasındaki dış ticaret potansiyeli hakkında bilgi vermektir. Çalışmada öncelikle İran’ın mevcut durumu üzerinde durulacak, Türkiye-İran ilişkileri dış ticaret göstergeleri bakımından ele alınacaktır. Türkiye ve İran’ın dış ticaretinde potansiyel teşkil eden sektörlere yönelik analiz ortaya konulacaktır.

Keywords

Abstract

Foreign trade has paved the way for the spatial and economic integration and convergence of countries in local and global scale in recent years. Foreign trade, which has become the main actor of the economic development of countries, has made it necessary to determine foreign trade strategies at national and international scale and to implement appropriate policies. The aim of this study is to provide information about foreign trade potential between Turkey and Iran. The study will primarily focus on the current situation in Iran, Turkey-Iran relations will be discussed in terms of foreign trade indicators. Turkey and analysis will be presented to potential industry which constitute Iran's foreign trade.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics