Marka Bilincinin Marka Tercihi Üzerine Etkisi: Moda Bilinci ve Cinsiyetin Düzenleyici Rolü

Author :  

Year-Number: 2020-59
Language : null
Konu :
Number of pages: 1287-1299
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tercih, satın alma kararlarını yönlendiren bir tür davranış performansıdır. Tüketicinin belirli bir markayı tercih etmesi, rekabet avantajı elde etmede önemli bir unsurdur. Belirli bir marka tercih etmek için marka bilincine sahip olmak gerekir. Bu davranışsal etkinin altında yatan temel neden moda bilinci olabilir. Çünkü moda bilinçli bireyler en son moda ürünleriyle kendilerini güncel tutmak isterler. Diğer taraftan moda bilinci cinsiyet açısından farklılık gösterebilir. Buradan hareketle araştırmanın amacı, marka bilincinin marka tercihi üzerindeki etkisinde, moda bilincinin ve cinsiyetin düzenleyici rolünün belirlenmesidir. Araştırma kapsamında, kullanılabilir durumda 481 anket elde edilmiştir. Sonuçlara göre marka bilincinin marka tercihi üzerindeki etkisi, moda bilinci seviyesi yüksek olanlarda daha etkilidir. Bu etkinin kadın ve erkek tüketiciler açısından anlamlı bir farklılık göstermediği ancak matematiksel olarak erkek tüketicilerde yüksek olduğu anlaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Preference is a kind of behavioral performance that drives purchasing decisions. Consumer preferring a particular brand is an important factor in obtaining competitive advantage. To make a specific brand preference, it is necessary to have brand consciousness. The main reason underlying this behavioral effect is defined as fashion consciousness. Fashion conscious individuals want to keep themselves updated with the latest fashion products. On the other hand, the force of fashion consciousness may differ in terms of gender. The aim of the study is to reveal the moderating role of fashion consciousness and gender in the relationship between brand consciousness and brand preference. In the study, 481 usable completed questionnaires were received by survey method. According to the results, it is revealed that the effect of brand consciousness on the brand preference is more effective for consumers with high fashion consciousness. This effect is not different statistically for gender, but mathematically male consumers’ are high.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics