Cemil Meriç ve Fikir Dünyası

Author:

Year-Number: 2020-58
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 1078-1090
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumu oluşturan fikri yapılar, bir entelektüelin öncülüğüne ihtiyaç duyar. Türkiye toplumu, farklı dönemlerde, farklı entelektüel düşünürlerin, fikirleri etrafında, kutuplaşma veya bütünleşme dönemlerini yaşamıştır. Cumhuriyet dönemi boyunca, fikirsel çatışmalar, sağ ve sol, Batıcı ve Osmanlıcı, İslami ve Seküler görüşlerin etrafında inşa edilmiştir. Bu ayrışmalar, günümüz toplum yapısında dahi izlerini göstermektedir. Cumhuriyet tarihi boyunca, nadir entelektüeller, toplumu birleştirici ve toplum yapısının gerçek alt yapısını araştırıcı adımlar atmışlardır. Bunların içinde en çok dikkat çeken isimlerden biri, Cemil Meriç’dir. Günümüz toplumu, Cemil Meriç’i ismen bilse de onun fikir dünyası hakkında yok denecek kadar az bilgiye sahiptir. Toplumda var olan popülizm, bireyleri çatışma ortamında popülist söylemlerle ortaya çıkan fikir akımlarına yeniden yönlendirmektedir. Toplumun siyasi ve fikri olarak birleşmesini tüm kesimler savunurken, bu birleşmenin hangi ölçülerde ve hangi entelektüelin önderliğinde olması gerektiği konusunda ayrışmalar devam etmektedir. Cemil Meriç’in, ülkenin toplumsal ve siyasi sorunlarına getirdiği açıklamalar ve birleştirici gücü, dönemin diğer entelektüel isimlerine göre farklılıklar içermektedir. Fildişi Kulesinde, bütün ayrıştırıcı izmlerden uzakta oluşturduğu fikirlerini zamanla toplumu birleştirmek amacıyla kullanmıştır. Çalışmamız, Cemil Meriç’in fikri düşüncesinin ortaya konulması ile geçmişten günümüze devam eden toplumsal çatışmalara açıklık getirmesi ve içinde bulunduğumuz toplumun asli karakterinin anlaşılması için bir yol çizmiş olacaktır.

Keywords

Abstract

The intellectual structures that make up society need the leadership of an intellectual. Turkey society, in different periods, different intellectual thinkers around ideas, has experienced the polarization or integration period. During the Republican era, intellectual conflicts were built around right and left, Western and Ottomanist, Islamic and Secular views. These divergences show their traces even in today's social structure.Throughout the history of the republic, rare intellectuals have taken steps to unify society and explore the real infrastructure of the social structure. One of the most striking names among these is Cemil Meriç. Although today's society knows Cemil Meriç by name, he has little information about his world of ideas. Populism that exists in the society redirects individuals to the currents of thought arising with populist discourses in a conflict environment. While all segments advocate the political and intellectual unification of the society, disagreements continue regarding the extent to which this unification should be and under the leadership of which intellectual. The explanations and unifying power of Cemil Meriç to the social and political problems of the country include differences compared to other intellectual names of the period. In the Fildişi Tower, he used his ideas, which he created away from all the decoupling isms, to unite society over time. Our study will have revealed a way for Cemil Meriç to reveal the intellectual thought of the society and to understand the original character of the society we live in.

Keywords