İran Öğrenci Hareketleri ve 1979 Devrimi

Author:

Year-Number: 2020-58
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 1151-1160
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

20. yüzyılın en önemli olaylarından biri olan İran Devrimi’ni anlamak için, dönemin sosyal ve siyasi aktörlerini açıklamak gerekmektedir. Bu doğrultuda, hedeflenen İran Devrimi ile gerçekleşmiş olan İran İslam Devrimi arasındaki farklara ve hedeflenen ideolojinin neden gerçekleşmediğine değinilmelidir. Çalışmada toplumsal hareketlilik ve kolektif eylemin İran içerisindeki öğrenciler nezdinde nasıl ortaya çıktığı, öğrencilerin ideolojik ve tarihsel kökenleri incelenerek aktarılmaktadır. Bu süreçte meydana gelen politik olayların bir evreden sonra, nasıl şiddet temasını ortaya çıkardığı, öğrenci örgütlerinin incelenmesiyle analiz edilecektir. Genel olarak Tudeh Partisi, Dr. Musaddık gibi aktörler ile başlayan süreçte, Humeyni’nin nasıl galip geldiği ve Rıza Şah’ın hangi amaçlar için devrildiği öğrenci olayları perspektifinden değerlendirilmektedir.

Keywords

Abstract

In order to understand the Iranian Revolution, one of the most important events of the 20th century, it is necessary to explain the social and political actors of the period. In this respect, it should be mentioned why the targeted Iranian revolution and the Iranian Islamic Revolution that took place and why the targeted ideology is not realized. The way in which social mobility and collective action emerged in the study in the presence of the students in Iran is analyzed by examining the ideological and historical origins of the students. The political events that took place in this process will be conveyed through the examination of the student organizations, the way in which the theme of violence emerges after an event. In general, the process of starting with the actors such as Tudeh Party, Dr.Musaddik, how Khomeini won and the purpose of Riza Shah for the purposes are evaluated from the perspective of student events.

Keywords