19. YÜZYILDAN BİR İNGİLİZ CASUSUNUN KİMLİĞİ VE FAALİYETLERİ: HABİB ANTHONY SALMONE

Author :  

Year-Number: 2020-58
Language : null
Konu :
Number of pages: 1161-1167
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Habib Anthony Salmone, Lübnanlı olmasına rağmen İngiltere’de yetişmiş ve İngiltere yararına çalışmalarda bulunmuş bir Arapça uzmanıdır. Uzun yıllar dil dersleri vermekle birlikte asıl faaliyet gösterdiği alan gazetelere yazdığı propaganda yazılarıdır. Osmanlı Devleti aleyhine yazmış olduğu yazılarda özellikle II. Abdülhamid dönemini ve yönetimini eleştiren tarzı dikkat çekicidir. Ayrıca gezi yazısı şeklinde yazdığı bir kitapla da bu tavrını sürdürmüştür. Bu çalışmada, öncelikle Salmone’nin hayatından kısaca bahsedilecektir. Onun Osmanlı Devleti aleyhinde yazmış olduğu yazıları ve yayınlanmış olan gezi notu kitabı örnekleminden yararlanılarak İngiltere’nin Osmanlı devletine karşı yürütmüş olduğu propaganda faaliyetleri incelenecektir

Keywords

Abstract

Habib Anthony Salmone is an Arabic specialist who grew up in England and worked for the benefit of England, although he is Lebanese. Although he has been teaching language for many years, his main field of activity is his propaganda writings in newspapers. In the writings he wrote against the Ottoman Empire, especially Abdul Hamid II. His style criticizing Abdülhamid's era and management is remarkable. He also continued this attitude with a book he wrote in the form of a travel article. In this study, firstly, the life of Salmone will be briefly mentioned. The propaganda activities of England against the Ottoman state will be examined by making use of the writings he wrote against the Ottoman State and the sample of the travel note book published.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics