1839-1876 Yılları Arasında İstanbul’da Kumar

Author :  

Year-Number: 2020-59
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 1379-1382
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tanzimat dönemi, Osmanlı toplumsal ve siyasal hayatındaki değişim ve dönüşümlerin tepe noktası olarak çoğu akademik çalışmanın tarihsel kesitini oluşturur. Bu çalışmanın başlangıç çizgisi olarak belirlenen 1839 yılından 1876’ya kadar geçen süre içerisinde Osmanlı arşiv belgelerinde “kumar” kelimesi altındaki belge gruplarının sayısı artmaya başlamıştır. Tanzimat Fermanı ve Meşrutiyet’in ilanına kadar geçen yaklaşık 30 yıllık süre içerisinde, kumar alışkanlıkları ve kumar oynama pratikleri çeşitlilik göstermiştir. Kumar, Meşrutiyet’in ilanına doğru Osmanlı toplumsal hayatının önemli bir parçasını oluşturmaya başlamıştır. Diğer taraftan bürokrasinin ilgisi de artmıştır. Bu çalışmamızda, bu iki dönem arasında Osmanlı İstanbul’unda kumar oynanan yerlerin, arşiv belgeleri kaynak alınarak genel panoraması çıkarılmaya çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

The Tanzimat era constitutes the historical cross-section of most academic studies as the starting point of the changes and transformations in the Ottoman social and political life. In the period from 1839 to 1876, which was determined as the starting line of this study, the number of document groups under the word "gambling" in the Ottoman archival documents started to increase. Gambling habits and gambling practices have varied over the past 30 years until the declaration of the Tanzimat Edict and First Constitutional Monarchy. Gambling started to form an important part of Ottoman social life towards the declaration of the Constitutional Monarchy. On the other hand, the interest of the bureaucracy has increased. In this study, the general panorama of the places where gambling is played in the Ottoman Istanbul between these two periods will be tried to be drawn based on the archive documents.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics