Uluslararası Göçmenlerin Kent İçi Mekandaki İlişkileri: İzmir Basmane Oteller Sokağı

Author:

Year-Number: 2020-59
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1237-1250
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Uluslararası göç ve uluslararası göçmenler, küresel bir gerçekliktir. Ülkeler bu gerçekliği hem göç vererek hem de göç alarak deneyimlemektedirler. Küresel eşitsizliklerin arttığı günümüz dünyasında özellikle gelişmiş ülkelere doğru bir insan hareketliliği yaşanmaktadır. Çoğunlukla geri kalmış ülkelerden insanlar daha iyi bir hayat beklentisiyle, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Kuzey Amerika ve Avusturya gibi coğrafyalara sığınma arayışındalar. Bu çalışmada uluslararası göçmenlerin konakladıkları mekânla (Basmane Oteller Sokağı) olan ilişkileri araştırılmıştır. Basmane semti Suriyeli göçmenlerin ve de yerli kent yoksullarının da yaşadığı, eski ve bakımsız binaların olduğu kent içi bir çöküntü mekânıdır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi benimsenmiş ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 15 uluslararası göçmen, 2 otel işletmecisi ve 1 market sahibi olmak üzere toplam 18 kişiyle görüşülmüştür. Uluslararası göçmenlerin çoğunluğu, Basmane semtini Avrupa’ya geçme yolunda geçici bir mekân olarak kullanmakla birlikte, bu konaklama süreci bazen aylarca sürebilmektedir. İyi bir hayat beklentisi içerisindeki uluslararası göçmenlerin; son derece kötü ve sağlıksız koşullarda yaşadığı ve özellikle de Afrikalı göçmenlerin bazı dışlanmalara maruz kaldıkları bu araştırmada bulgulanmıştır.

Keywords

Abstract

Uluslararası göç ve uluslararası göçmenler, küresel bir gerçekliktir. Ülkeler bu gerçekliği hem göç vererek hem de göç alarak deneyimlemektedirler. Küresel eşitsizliklerin arttığı günümüz dünyasında özellikle gelişmiş ülkelere doğru bir insan hareketliliği yaşanmaktadır. Çoğunlukla geri kalmış ülkelerden insanlar daha iyi bir hayat beklentisiyle, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Kuzey Amerika ve Avusturya gibi coğrafyalara sığınma arayışındalar. Bu çalışmada uluslararası göçmenlerin konakladıkları mekânla (Basmane Oteller Sokağı) olan ilişkileri araştırılmıştır. Basmane semti Suriyeli göçmenlerin ve de yerli kent yoksullarının da yaşadığı, eski ve bakımsız binaların olduğu kent içi bir çöküntü mekânıdır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi benimsenmiş ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 15 uluslararası göçmen, 2 otel işletmecisi ve 1 market sahibi olmak üzere toplam 18 kişiyle görüşülmüştür. Uluslararası göçmenlerin çoğunluğu, Basmane semtini Avrupa’ya geçme yolunda geçici bir mekân olarak kullanmakla birlikte, bu konaklama süreci bazen aylarca sürebilmektedir. İyi bir hayat beklentisi içerisindeki uluslararası göçmenlerin; son derece kötü ve sağlıksız koşullarda yaşadığı ve özellikle de Afrikalı göçmenlerin bazı dışlanmalara maruz kaldıkları bu araştırmada bulgulanmıştır.

Keywords