Otomotiv Döşemelik Kumaşlarında Renk ve Desen Kullanımı

Author:

Year-Number: 2020-59
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1348-1357
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geçmişten günümüze yaşam standartlarının artması ile otomobil bir ihtiyaç haline gelmiştir. Otomobil kullanımı gün geçtikçe artmıştır. Bu sebeple insanlar otomobillerinde renk ve desen kullanımına daha fazla önem vermeye başlamışlardır. Döşemelik kumaşlardaki renk ve desen, bir otomobilin gövde tasarımı ve işlevi kadar önemli bir satış unsuru haline gelmiştir. Birbirleriyle uyumlu kullanımı ise marka imajı ve rekabet gücünü arttırmaktadır. Estetik açıdan göze hitap eden renk ve desen unsuru; ulusların kültürlerini, inançlarını, yaşam tarzlarını ve aracın stilini yansıtmaktadır. Tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak açısından, farklı stillerde tasarlanan otomotiv döşemelik kumaşları otomotiv üreticileri için önem arz etmektedir. Bu çalışmada, 1999-2019 yıllarındaki C segment otomotiv koltuk döşemelik kumaşlarında kullanılan renk ve desen eğilim analizi yapılarak, son 20 yılda kullanılan renk ve desenlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın sonucuna göre, son 20 yıl içinde kullanılan renk ve desenlerin belirli seçenekler etrafında değişiklik gösterdiği, bu doğrultuda geliştirildiği ve yinelenen bir kullanıma sahip olduğu ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

With the increase of living standards from past to present, the automobiles have become a necessity. The use of an automobile has increased day by day. Therefore, people have begun to pay more attention to the use of color and pattern in their cars. The color and pattern of the upholstery fabrics have become a factor of sales as important as the body design and function of an automobile. Its harmonious use increases brand image and competitiveness. Color and pattern factor, aesthetically been pleasing to the eye, reflects lifestyles, beliefs, cultures of the nations and style of the car. Automotive upholstery fabrics designed in different styles to meet the needs of consumers are important for automotive manufacturers. In this study, by making color and pattern trend analysis used in C segment automotive seat upholstery fabrics between 1999-2019 is aimed to determine the colors and patterns used in the last 20 years. Descriptived method was used in the research. According to the results of the research, it has been revealed that the colors and patterns used in the last 20 years have changed around certain options, have developed in this direction and have repeated use.

Keywords