Postmodern Polisiye Bir Anlatı: Pınar Kür’ün Cinayet Fakültesi Romanı

Author :  

Year-Number: 2020-59
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 1313-1321
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Belirsizlik, tanımsızlık, simülasyon, eklektizm gibi kavramlarla betimlenen postmodernizmin nesnel bir tanımı yoktur. Postmodernizm; mimari, felsefe, edebiyat, müzik, sinema gibi birçok alanı etkisi altına almış bir söylemdir. Kuşatmadığı alan kalmayan bu söylemin edebiyat alanına yansımasıyla anlatılar, anlaşılması zor bir özellik taşır. Kuralsızlığı, belirsizliği ilke edinen söylem, anlatılara metinlerarasılık, üstkurmaca, çoğulculuk gibi özelliklerle yansımaktadır. Edebi kurguda postmodern polisiye, okura merak unsurunun yanında karmaşıklığı da sunar. Polisiye kurmacanın gerilim, cinayet gibi temel unsurları postmodern anlayışla farklı bir boyut kazanmaktadır. Pınar Kür’ün Cinayet Fakültesi romanında metinlerarası ögelerden en çok gönderge yöntemi kullanılmıştır. Metinlerarası göndergeler, roman kişilerinin daha iyi anlaşılması noktasında okura katkı sağlamıştır. Pınar Kür, postmodern polisiye üçlemesinin (Bir Cinayet Romanı, Sonuncu Sonbahar, Cinayet Fakültesi) son serisinde polisiyeseverlere bu türde yazılmış bir üstkurmaca sunmaktadır. Üstkurmaca tekniği ile okurun gerçeklik algısının kırılması hedeflenmiştir. Çalışmadaki amaç, Pınar Kür’ün Cinayet Fakültesi adlı romanındaki postmodern unsurları tespit edebilmektir.

Keywords

Abstract

There is no objective definition of postmodernism, which is described by concepts such as uncertainty, undefinition, simulation and eclecticism. Postmodernism is a discourse that has influenced many fields such as architecture, philosophy, literature, music and cinema. With the reflection of discourse, which is not an area that is not encircled, to the field of literature, the narratives are difficult to understand. Discourse, which adopts irregularity and uncertainty as a principle, is reflected in narratives with features such as intertextuality, metaphor and pluralism. In literary fiction, postmodern crime fiction(detective fiction) offers the reader the curiosity as well as complexity. The basic elements of crime fiction such as tension and murder gain a different dimension with postmodern understanding. Among the intertextual elements, anaphor method (reference) was used most in The Faculty of Murder. Intertextual references contributed to the reader's understanding of the novel characters. In the latest series of the postmodern detective trilogy (A Murder Novel, Sonuncu Sonbahar, The Faculty of Murder), Pınar Kür presents a metaphor written in this genre to detective novel fans. It is aimed to break the reader's perception of reality with the metafiction technique. The aim of the study is to identify the postmodern elements in Pınar Kür's novel The Faculty of Murder.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics