2018 İlkokul Görsel Sanatlar Dersi Kazanımlarının Hiyerarşik Tutarlılığına İlişkin Değerlendirme

Author :  

Year-Number: 2020-58
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 970-976
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, 2018 yılı görsel sanatlar dersi öğretim programı (1-4. sınıf) kazanımları; kademe öğrencisinin bilişsel, duyuşsal ve çizgisel gelişimi açısından analiz edilmektedir. Nitel araştırma olan bu çalışmada; "görsel sanatlar dersi" öğretim programında yer alan kazanımların hiyerarşik tutarlılığı dikey ve yatay kaynaşıklık açısından değerlendirilmektedir. 2018 İlkokul görsel sanatlar dersi öğretim programı; görsel iletişim ve biçimlendirme, kültürel miras, sanat eleştirisi ve estetik olmak üzere üç temel öğrenme alanından oluşmaktadır. İlkokul birinci sınıfta; 15 kazanım, ikinci sınıfta 17 kazanım, üçüncü sınıfta 17 kazanım, dördüncü sınıfta 16 kazanım olmak üzere, öğretim programında toplam 65 kazanım yer almaktadır. "Görsel iletişim ve biçimlendirme" öğrenme alanına ilişkin 1. sınıf kazanımlarından üçünün; "kültürel miras" öğrenme alanına ilişkin 1. sınıf kazanımlarından birinin, 2. sınıf kazanımlarından üçünün, 3. sınıf kazanımlarından birinin, 4. sınıf kazanımlarından birinin kademe öğrencisinin düzeyine uygun olmadığı görülmektedir. "Sanat eleştirisi ve estetik öğrenme" alanına ilişkin 1. sınıf kazanımlarından birinin, 3. sınıf kazanımlarından ikisinin öğrencilerin öğrenme düzeyine uygun olmadığı görülmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, 2018 visual arts class curriculum (1-4. classes) aims; grade students' cognitive, affective and linear progress have been analyzed. In this qualitative study, "Visual Arts Class" curriculum aims hierarchical consistency have been analyzed on vertical and optical coherency. 2018 primary schoool visual arts class curriculum consists of 3 fundamental learning field; visual communication and figuration, cultural heritage, art criticism and aestethics. Curriculum consists of total 65 aims; 15 of in Primary school first grade; 17 of in second grade, 17 in third grade, 16 in fourth grade. "Visual Communication and Figuration" learning field three of the first grade gains; on "Cultural Heritage" learning field one of the first graide gain, three of the second grade gains, one of the third grade gains, one of the fourth grade gains are not suitable for the grade student. On "Art Criticism and Aesthetic Learning" one of the first grade learning outcome and two of the third grade learning outcomes are not suitable for students' level.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics