Sivas’ta Kimmer- İskit İz ve Etkileri

Author:

Year-Number: 2020-58
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 1007-1014
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sivas ili bulunduğu coğrafi konum bakımından, İç Anadolu Bölgesi, Doğu Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde topraklara sahiptir. Farklı iklim özellikleri, kültürel ve tarihi zenginlikler bakımından önemli avantajlara sahiptir. Sivas; kuzeyinde Ordu, kuzeybatısında Tokat, doğusunda Erzincan, kuzeydoğusunda Giresun, batısında Yozgat, güneybatısında Kayseri, güneyinde de Malatya ve Kahramanmaraş illeriyle komşudur. Bölgelerimiz arasında geçiş noktasında bulunmaktadır. Bundan dolayı eski çağlardan itibaren yerleşmelere sahne olmuştur. Aynı zamanda Doğu- batı ve kuzey-güney yönlü göçler için bir uğrak yeri olmuştur. Bu özellikleri dolayısıyla bölgede birçok uygarlığın iz ve etkilerine rastlamak mümkündür. Tarihi geçmişi Neolitik döneme kadar ulaşmaktadır. Eski Tunç çağından itibaren kesintisiz yerleşmeler günümüze kadar devam etmiştir. Sivas ve çevresine göçlerle gelen Avrasyalı atlı göçebe Türk kavimlerinden Kimmer ve İskitlerin de iz ve etkilerine rastlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, Demir Çağ’ında Karadeniz’in kuzeyinden Kafkaslar, Doğu Anadolu, orta ve batı Anadolu’ya kadar göçlerle geldikleri anlaşılan Kimmer ve İskitlerin Sivas ilindeki iz ve etkileri hakkında bilgiler vermektir.

Keywords

Abstract

In terms of its geographical location, Sivas province has territories in Central Anatolia Region, Eastern Black Sea Region and Eastern Anatolia Region. It has important advantages in terms of its different climatic features, cultural and historical richness. Sivas; It is adjacent to Ordu in the north, Tokat in the north, Erzincan in the east, Giresun in the northeast, Yozgat in the west, Kayseri in the southwest, Malatya and Kahramanmaraş in the south. It is located at the crossing point between our regions. Therefore, it has been the scene of settlements since ancient times. It has also been a haunt for east-west and north-south migrations. Due to these features, it is possible to come across the traces and effects of many civilizations in the region. Its history reaches to the Neolithic period. Uninterrupted settlements have continued to today since the ancient Bronze Age. Traces and effects of the Cimmerians and Scythians From the nomadic Turkic tribes of Eurasian horsemen who migrated to Sivas and its environs have also been observed. The aim of the study is to give information about the traces and effects of the Kimmer and Scythians in Sivas province, which were understood to have come from the Black Sea in the Iron Age to the Caucasus, Eastern Anatolia, central and western Anatolia.

Keywords