Pazarlama Yönlü Halkla İlişkilerde Ürün Yerleştirme: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2020-58
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1198-1206
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ürün ve hizmet çeşitliliği sonucu oluşan rekabet ortamı, işletmeleri ürün ve hizmetlerini duyurmak için etkileyici yollar bulma arayışına yönlendirmektedir. Reklamlara yönelik olumsuz algının oluşması, ya da yoğun reklam mesajları altında kalan izleyicinin bu mesajlara karşı duyarsızlaşması gibi nedenlerden dolayı markalar yeni iletişim yöntemlerini kullanmak durumundadırlar. Ürün yerleştirme uygulamaları ise markalar için bir alternatif oluşturmaktadır. Geçmişte günümüze yapılan ürün yerleştirme uygulamaları reklam uygulaması olarak ele alınmasına karşın, ürün yerleştirmenin halkla ilişkiler amaçlarına da hizmet eden bir uygulama olduğunu söylemek mümkündür. Halkla ilişkiler işletmelerin pazarlama faaliyetlerine destek veren pazarlama iletişimi unsurlarından biri olarak, bir ürün, hizmet ya da etkinliğin duyurulmasında ve tutundurulmasında etkin bir rol üstlenmektedir. Bu çalışmada ürün yerleştirmenin hedef kitle üzerinde bıraktığı etki belirlenmeye çalışılmıştır. 203 kişi üzerine gerçekleştirilen anket çalışması ile ürün yerleştirmenin üniversite öğrencileri üzerindeki yansımasını ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. Gerçekleştirilen anket sonuçları SPSS programı ile analiz edilmiştir. Böylelikle halkla ilişkiler faaliyeti olarak ürün yerleştirmenin üniversite öğrencileri üzerindeki yansımaları ortaya çıkarılmıştır.

Keywords

Abstract

The competitive environment resulting from product and service diversity directs businesses to seek impressive ways to announce their products and services. Brands must use new communication methods for reasons such as the negative perception of advertisements, or the viewer's insensitivity to these messages. Product placement practices constitute an alternative for brands. Although product placement practices made in the past were considered as advertising applications, it is possible to say that product placement is an application that also serves public relations purposes. Public Relations plays an active role in announcing and promoting a product, service or event as one of the marketing communication elements that support the marketing activities of businesses. In this study, the effect of product placement on the target audience is tried to be revealed. The reflection of product placement on university students was tried to be revealed through a survey study on 203 people. Survey results were analyzed with SPSS program. Thus, the reflections of product placement as a public relations activity on university students were revealed.

Keywords