Edmond Desbonnet’in Les Rois De La Lutte (Güreşin Kralları) İsimli Eserindeki Türk Güreşçileri

Author :  

Year-Number: 2020-57
Language : null
Konu :
Number of pages: 736-743
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Edmond Desbonnet’in 1910 yılında kaleme aldığı “Les Rois De La Lutte”(Güreşin Kralları) isimli eseri, Türk güreşine ve güreşçilerine yabancı literatürde yer vermesi açısından spor tarihindeki yerini özgün bir şekilde almıştır. Eser, geçmişteki güreş kültürümüzün farklı yansımalarını ve Avrupa’ya giden ilk güreşçilerimiz hakkında bir Batılı gözünden değerlendirilmesi bakımından Türk spor tarihi için önemli bir kaynaktır. Dolayısıyla eserin Türk güreşçileriyle ilgili bölümlerinin Türkçe’ye kazandırılamamış olması bu sahadaki eksikliklerden biri olarak görülmektedir. Çalışmada konu edilen eserin ilgili bölümlerinin çevirisi ortaya konulurken doküman inceleme yöntemi benimsenmiştir. Çalışmanın amacı, Türk spor tarihini Batı kaynaklarına yansıtan ilk kitap olma özelliği taşıyan Edmond Desbonnet’in 1910 yılında yayımlanan Les Rois De La Lutte ‘Güreşin Kralları’ isimli eserinde yer alan Türk güreşçilerinin olduğu bölümün çevirisi ve Avrupa’ya giden ilk Türk güreşçilerin yabancı bir yazarın eserinde hangi yönleriyle ele alınmış olduğunu ortaya koymaktır.

Keywords

Abstract

Edmond Desbonnet's work named “Les Rois de La Lutte” (The Kings Of Wrestling) which he wrote in 1910 has taken its place in the history of the sport in terms of giving Turkish wrestling and wrestlers a place in foreign literature. The work is an important source for the history of Turkish sports in terms of evaluating different reflections of our past wrestling culture and from a Western perspective about our first wrestlers who went to Europe. Therefore, the fact that parts of the work related to Turkish wrestlers could not be brought into Turkish is seen as one of the deficiencies in this field. The document review method was adopted while the translation of the relevant parts of the work covered in the study was revealed. The aim of the study is to translate the section on Turkish wrestlers in Edmond Desbonnet's Les Rois de la Lutte ‘Kings of Wrestling’ published in 1910, which is the first book to reflect Turkish sports history in Western sources, and to reveal the aspects of the first Turkish wrestlers going to Europe in the work of a foreign author.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics