Cia Of The National Struggle: Felah Group (1920-1923)

Author :  

Year-Number: 2020-56
Language : İngilizce
Konu :
Number of pages: 518-525
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İstihbarat kelimesinin içerdiği anlam genellikle Türk toplumunda olumsuz olarak yani “muhbirci” ve “ele veren” şeklinde algılanmıştır. Öte yandan diğer ülkelerden İngiltere’de istihbarat kelimesinin karşılığı “intelligence” kelimesidir. Bu kelime, “zeka”, “akıl”, “bilgi” anlamında kullanılmaktadır. Almancada ise “Nachrichten” yani “haberler” kelimesi kullanılır. Anlaşıldığı üzere, istihbarat konusunda bilinçli toplum, istihbaratı sakınılması, uzak durulması gereken bir örgütlü dedikodu mekanizması değil, zekanın ürünü bir politik gereklilik olarak görür. İstanbul ve Anadolu genelinde diğer ülkelere nazaran İngiliz İstihbarat Servisi (İİS)’nin faaliyetleri hakim durumdadır. Kurumsal tecrübesine güvenen İngiltere kendilerine yakın işbirlikçiler bulmuştur. İstanbul’daki en güçlü istihbarat aktörü olarak Türk gizli gruplarıyla sürekli rekabet içinde olmuştur. Bu gizli örgütlerden biri de Felah Grubu idi. Ancak kendi coğrafyasından uzak bulunan İİS, bu mücadelesinde başarısızlığa mahkum olmuştur. Felah Grubu daha sonra kurulacak MİT’in temellerini atan bir örgüt olmuştur. Felah Grubu, insan istihbaratının en önemli değeri olan düşmanın niyetlerini ortaya çıkarabilme kabiliyetine sahip olmaya başarabilmiştir. Milli Mücadelede istihbaratın tek elde toplanması konusunda Felah Grubu hakimiyetini sağlamıştır. Öncesinde pek çok gizli örgüt varken kısa süre sonra Felah Grubu tartışmasız liderliği eline almıştır. Çalışmada amacımız Felah Grubu’nun istihbarat faaliyetlerini incelerken grubun rakipleriyle yani İşgal Devletleri ve kendisiyle aynı zamanda faaliyet gösteren diğer gizli gruplar ile ilişkileri ve mücadeleleri de ele alınmıştır. Konuyu anlatırken birinci ve ikinci el kaynaklar kullanılmaya çalışılmış. Bu konuya değinen tezler, makaleler ve kitaplar referans alınmıştır. Konuyla ilgili ayrıntılı çalışmaların az olması konuyu açıklarken daha çok arşiv belgelerini kullanmamızı sağladı. Bu çalışmayla cumhuriyet tarihi çalışanlara bir kaynak teşkil etmesini ümit ediyorum.

Keywords

Abstract

The meaning of the word “enquiry” is generally perceived as negative in Turkish society like “rat” or “communicant”. On the other hand, the word “enquiry” means “intelligence” in England. This word is used in the sense of intelligence, reason, knowledge. In German, the word “Nachrichten” is used meaning “the news”. As it is understood, the intelligence-conscious society sees “enquiry” as a product of intelligence rather than an organized gossip mechanism that needs to be avoided and avoided. In Istanbul and Anatolia, the activities of the British Intelligence Service (IIS) were dominant compared to other countries. Relying on its corporate experience, Britain had found close collaborators. As the most powerful intelligence actor in Istanbul, he was constantly in competition with Turkish secret organizations. One of these secret organizations was the Felah Group. However, far away from its own geography, IIS has been doomed to fail in this struggle. The Felah Group became an organization that laid the foundations of the next MIT. The Felah Group has been able to uncover the enemy's intentions, the most important value of human intelligence.In the National Struggle, Felah Group dominated the gathering of intelligence in one hand. While there were many secret organizations ahead, the Felah Group soon took over the indisputable leadership. The aim of this study is to examine the intelligence activities of the Felah Group and to discuss the relations and struggles of the group with its competitors, namely the Occupied States and other secret groups operating at the same time. First and second hand sources were tried to be used in explaining the subject. Theses, articles and books referring to this subject are taken as reference. The lack of detailed studies on the subject allowed us to use more archive documents when explaining the subject. I hope that this study will serve as a resource for the people working on the history of the Republic.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics