Gerçek/Operasyonel Kazanç Yönetimi Merkezinde Kazanç Yönetimi Üzerine Literatür Taraması

Author :  

Year-Number: 2020-57
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 905-917
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kazanç yönetimi kavramı uzun yıllardır muhasebe gündemdeki yerini korumaktadır. Ancak nispî olarak değerlendirildiğinde tahakkuk usulü kazanç yönetimi üzerine yapılan çalışmaların sayısı gerçek kazanç yönetimi üzerine yapılan çalışmaların sayısına göre önemli ölçüde fazla sayıdadır. Bu gerçekten hareketle, bu çalışma kazanç yönetimini genel bir üst başlık olarak incelemekten ziyade Gerçek Kazanç Yönetimini merkezine alarak Tahakkuk Usulü Kazanç Yönetimi ve Gerçek Kazanç Yönetimi kavramlarını, kavramların birbirleri ile olan ilişkilerini, uygulayıcılarının hedeflerini ve motivasyonlarını, tespitlerinde kullanılan ekonometrik modelleri, tekniklerin seçilmesinde yöneticilerin göz önünde bulundurdukları kriterleri ve bunların birbirlerinden nasıl etkilendiklerini ayrı ayrı incelemektedir.

Keywords

Abstract

Earnings management has kept its position as one of the hot topics on the accounting agenda over the course of many years. However, when it is comparatively considered that, the number of studies on accrual earnings management is significantly higher than the number of studies on real earnings management. Considering this fact, instead of considering earnings management as an umbrella term, this current study investigates accrual earnings management and real earnings management concepts, their interrelations with each other, implementors’ aims and motivations, the econometrical models employed in detection and the criteria that managers take into account while they choose one of these two methods, by putting real earnings management at its centre.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics