The Relationship Between Labor Productivity And Exchange Rate: A Panel Data Analysis

Author:

Year-Number: 2020-56
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 657-669
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı özellikle son birkaç yılda gelişmekte olan ülkeler için önemli bir problem olarak yeniden baş gösteren döviz kurunun belirleyicilerine katkı sağlamaktır. Bu amaçla döviz kuru ile emek verimliliği arasında uzun dönemli bir ilişkisinin varlığı panel veri yöntemiyle test edilmiştir. Satın alma Gücü Paritesi, Faiz Paritesi, Fisher Etkisi gibi yaklaşımların yanı Balassa-Samuelson Hipotezi gibi döviz kuru ile emek verimliliği arasında ilişki kuran kuramsal yaklaşımların kapsamı ve eksiklikleri özetlenmiştir. Daha sonra döviz kuru ile emek verimliliği arasındaki ilişki panel veri yöntemiyle gelişmiş, gelişmekte olan ve tüm ülkeler olmak üzere üç grupta incelenmiştir. Bütün gruplarda döviz kurunun emek verimliliğinden etkilendiği ve bu iki değişkenin birlikte hareket ettiği ekonometrik olarak ispat edilmiş olsa da en güçlü ilişki gelişmekte olan ülkelerde tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to contribute to the determinants of the exchange rate, which has emerged as an important problem especially for developing countries in recent years. For this purpose, relationship between the exchange rate and labor productivity has been tested using the panel data method. The scope and shortcomings of theoretical approaches have been summarized such as Purchasing Power Parity, Interest Rate Parity, Fisher Effect and Unbiased Rate Theory as well as Balassa Samuelson Effect which emphasize the relationship between exchange rate and labor productivity. The relationship between exchange rate and labor productivity has been examined in three groups as developed, developing and all countries. Although it has been proved econometrically that the exchange rate is influenced by labor productivity and the variables move together in all groups, the strongest relationship has been identified in developing countries.

Keywords