Hemşirelikte Yöneticiye Güven

Author:

Year-Number: 2020-55
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 392-403
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Organizasyonlar çevreleriyle sürekli etkileşim içinde olan açık sistemler olarak kabul edilmektedir. Günümüzde hızlı değişen çalışma yaşamında, organizasyonların başarıya ulaşmasında yönetici ve çalışanlar arasındaki ilişki daha önemli hale gelmektedir. Yöneticilerin, organizasyonlar için belirledikleri amaçlarına ulaşmasında çalışanları ile kurdukları ilişkiler önemlidir. Çalışanların organizasyona bağlılığını etkileyen önemli değişkenlerden birisi yöneticiye duyulan güvendir. Yöneticilerin çalışanları ile güven temeline dayalı etkin iletişim kurması, organizasyonun amaçlarına ulaşmasında önemli rol oynamaktadır. Yöneticiye duyulan güven düzeyinin yüksek olduğu kurumlarda çalışanlar ve yöneticiler ortak bir amaç için iş birliği yapabilmektedir. Aynı zamanda yöneticiye güven, çalışanların örgüte bağlılığını ve iş doyumunu artırarak organizasyonun başarılı olmasını sağlanmaktadır. Birçok farklı alanda meslek disiplini ile oluşturulmuş olan sağlık organizasyonlarında sağlık profesyonellerinin etkin çalışması sunulan sağlık bakım hizmetinin kalitesi ve sürekliliği için oldukça önemlidir. Çalışmamızda sağlık bakım hizmeti sunumunda kilit rolü olan hemşirelerin yöneticilerine duydukları güven konusu üzerinde durularak, konunun farklı boyutları anlatılmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Organizations are regarded as open systems that constantly interact with their environment. Nowadays, the relationship between managers and employees becomes more important in the success of organizations in a rapidly changing working life. Relationships with employees are important for executives to achieve their goals for organizations. One of the important variables that affect the employees' commitment to the organization is trust in the manager. Managers' effective communication with their employees based on trust plays an important role in achieving the objectives of the organization. Employees and managers can cooperate for a common purpose in institutions where the level of trust in the manager is high. At the same time, confidence in the manager, employee loyalty and job satisfaction by increasing the organization's success is ensured. Efficient work of health professionals in health organizations established with professional discipline in many different areas is very important for the quality and continuity of the health care service provided. In this study, we tried to explain the different aspects of the issue by focusing on the trust of nurses who play a key role in the provision of health care.

Keywords