Polonya Edebiyatında Bir Romantik Manifesto Olarak “Oda Do Młodości” (Gençliğe Od)

Author:

Year-Number: 2020-54
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 129-137
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Polonya romantizmi, ülkenin 18.yy sonunda Rusya, Prusya ve Avusturya devletleri tarafından işgal edilmek suretiyle Avrupa haritasından tamamen silinmiş olduğu bir dönemde doğmuş olması bakımından özel bir öneme sahiptir. Polonya romantizmi, Aydınlanma düşüncesinin temelini oluşturan akıl ve bilim yolunda ilerleme hedefinin yanı sıra, zihinsel sınırların ötesine geçerek varlığın ruhsal boyutuna odaklanmak, böylelikle Tanrısal yaratım noktasına ulaşmak suretiyle halkı mevcut rasyonel koşullarda olanaksız görünen bağımsızlık mücadelesine ikna etme görevini üstlenmiştir. Bunun sonucunda edebi ve siyasi hareketlerin alışagelmiş olandan çok daha sıkı bir ilişki içinde gelişim gösterdiği sıra dışı bir olgu olarak ortaya çıkmıştır 1820 yılında Polonya'nın çağlar üstü şairi Adam Mickiewicz tarafından yazılmış olan “Oda do młodości” (Gençliğe Od), Polonya’da romantizmin esintilerini hissettiren ilk eser olarak kabul edilir. Genç kuşağın manifestosu olarak bilinen “Oda do młodości”, biçimsel olarak klasik kalıplara bağlı kalmış olsa da, içeriğinde ruh ve yürek kavramlarını yüceltmesi, metafizik olaylara yer vermesi, taşıdığı devrimci ruh ve içten anlatımı ile Polonya edebiyatına romantizmin kapılarını aralayan bir geçiş dönemi şiiri olarak kabul edilir.

Keywords

Abstract

Polish romanticism has a special significance, hence it was born at the end of the 18th century when Poland was completely was erased from the European map beeing occupied by Russia, Prussia and Austria. In addition to the its goal of advancing on the path of reason and science, which forms the basis of the Enlightenment thought, Polish romanticism going beyond the mental boundaries, focusing on the spiritual dimension of being, thus reaching the point of Divine creation, undertaked the mission of convincing the public to the the struggle for independence that seemed impossible under the current rational conditions As a result, it emerged as a unique phenomenon where literary and political activities developed in a much tighter relationship than usual. “Oda do młodości”(Ode to Youth) written by Adam Mickiewicz in 1820, a Polish poet of the ages, is considered the first work in Poland to feel the breezes of romanticism. Although “Oda do młodości”, which is known as the manifest of the younger generation formally adhered to classical patterns with its glorifying the concepts of soul and heart, metaphysical contens, and its revolutionary spirit and sincere expression, it is regarded as a transition period poem that opens the doors of romanticism to Polish literature

Keywords