Environmental Awareness In Efl Text Books From Ecocritical Perspective

Author :  

Year-Number: 2020-56
Language : null
Konu :
Number of pages: 704-710
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ders kitapları her zaman İngilizce Öğretimi bağlamında ana girdi kaynakları olarak kabul edilmiştir. Öğrencilerin kazanması gereken edinimleri yeterli bir şekilde sağlayabilmek için ders kitaplarını uygun bir şekilde tasarlamak önemlidir. Bu nedenle ders kitaplarının amaçlanan materyallerin yeterlilik kapsamı açısından değerlendirilmesi çok daha fazla önem kazanmaktadır. Ayrıca ELT ders kitapları kültür öğretimi veya önemli konulara dikkat çekmede en önemli araç olarak kabul edilir.Ekoeleştiri çevre için araştırma yapmak ve çevre sorunlarına en iyi çözümleri bulmak için felsefe, sosyoloji, psikoloji gibi çeşitli bilimlerle disiplinlerarası bir bakış açışıyla edebiyat ve çevre arasındaki ilişkiyi inceleyen bir terimdir.İnsanlığın doğal dünyayla bağlantısının kopması nedeniyle çevresel yıkım ve krizin meydana geldiği bir çağda, bunun sonucunda dünyadaki her şeyin birbiriyle olan bağlantısını anlayamadılar.Birçok bilim adamı,toplumun dış dünyayla olan bağlantılarına ilişkin algılarını etkilemek için çalışmalar yaptı ve bu konuda insanların dikkatini çekmeyi amaçladılar.Sonuç olarak, eko eleştiri insanların fiziksel dünyalarıyla bağları olmalarına dair algılarını aydınlatmak için ortaya çıktı. Bu çalışma, orta seviyede EFL ders kitabındaki ekoeleştiri ve öğrencilerin algılarının çevre bilinci açısından metinden nasıl etkilendiğine dair daha derinlemesine bilgi sahibi olmayı amaçlamaktadır.

Keywords

Abstract

Textbooks have always been regarded as the main sources of input for the learners in ELT context. To provide learners adequately with what they need to acquire, it is important to design the textbooks appropriately. That is why evaluating the textbooks in terms of their sufficient coverage of the intended materials gains much more importance. Also ELT coursebooks are regarded as the most important tool for teaching culture or pointing out important issues. Ecocriticism is a term studying the relationship between the literature and the environment from an interdisciplinary point of view with various sciences such as philosophy, sociology, psychology together to search for the environment and find out the best solutions for world. In an age where environmental destruction and crisis occurred due to the humanity’s disconnection from natural world and as a result, they failed to understand the interconnection of all the things on earth. Many scholars have done studies to influence the society’s perception about their connection with the outer world and they aimed to attract the humans’ attention on this issue. As a result, ecocriticism emerged for enlightening the people’s perception about their interconnectedness with their physical world. This study aims to investigate ecocritism in EFL textbook at pre-intermediate level to get deeper insight about how learners’ perception is affected by the text in terms of environmental awareness.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics