Modern Mısır Edebiyatı ve Mısır Romanı

Author :  

Year-Number: 2020-56
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 510-517
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mısır’ın 1798 yılında Napolyon’un istilasıyla başlayan Batılılaşma süreci, ordunun iyileştirilmesine yönelik çalışmalarla devam etmiş, hayatın bütün alanına yayılan reform hareketi eğitimden sanata toplumsal yapıda yerini almıştır. Edebiyatı eski ihtişamına kavuşturma gayretiyle meydana getirilen tahkiye türü eserlerden sonra, Batıdan yapılan hikâye ve roman tercümeleriyle tanışan yazarlar bu yeni formlarda ürün vermeye başlamışlardır. 1919 Devrimi ile gelişen milli duygular hikâye sanatından sonra roman sanatının da çıkış noktası olmuş, Batı edebiyatlarıyla aynı süreci geçiren Mısır edebiyatında romantik, realist, postmodern ve distopik romanlar ülke sorunlarını gündem etmeye devam etmiştir. Söz konusu çalışma genelde modern Mısır edebiyatı özelde Mısır romanının doğuş ve gelişim sürecini ortaya koymayı hedeflemektedir.

Keywords

Abstract

The Westernization process of Egypt, which began with the invasion of Napoleon in 1798, continued with efforts to improve the army, and the reform movement spreading to the whole sphere of life took its place in the social structure from education to art. After the artefacts created with the effort to restore literature to its former glory, the writers who met with stories and novel translations from the West began to produce products in these new forms. After the 1919 Revolution, national emotions have became the starting point of the art of story after the art of story. This study aims to reveal the genesis and development process of modern Egyptian literature in general and Egyptian novel in particular.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics