5. Artankara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı Ziyaretçi Profillerinin ve Motivasyonlarının Belirlenmesi

Author :  

Year-Number: 2020-56
Language : null
Konu :
Number of pages: 458-467
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde hızla gelişen bilim ve teknoloji ile sanat da etki alanını alabildiğine genişlemekte ve görünürlüğünü de bu doğrultuda arttırmaktadır. Buna dayalı olarak sanatın daha geniş kitlelere ulaşmasında sanat fuarlarının, bienallerin, trienallerin, dokümanterlerin önemi büyüktür. Bu bakımdan Artankara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı Ankara’nın ulusal ve uluslararası sanat ortamında görünürlüğünü arttırmakta ve önemli bir katkı sağlamaktadır. Bu araştırma 5. Artankara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı ziyaretçilerinin profillerini ve motivasyonlarını belirlemeye yönelik olarak yapılmıştır. Araştırma verileri hazırlanan anket ile elde edilmiş, yüzde ve frekans olarak yorumlanmıştır. Araştırmanın genel sonuçları olarak fuarı ziyaret eden katılımcıların çoğunluğunun üniversite mezunu ya da öğrencisi, 21-30 yaş grubunda gençlerden oluşan, sanatı takip eden, sanata karşı ilgili ve özellikle resim sanatıyla ilgilenen bir kitle olduğu söylenebilir. Bunun yanı sıra katılımcıların büyük bir çoğunluğunun son bir sene içerisinde sanat fuarı, bienal, sergi gibi etkinliklere mutlaka katıldıkları, fuarda uzun zaman geçirdikleri ya da geçirecekleri, bir sonraki fuara katılacakları ve fuarı arkadaşlarına tavsiye edecekleri sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu bağlamda Artankara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı ziyaretçilerinin üniversite seviyesinde, genç bir profilden oluştuğu ve sanata duydukları ilgi ya da birebir sanatın içinde olma durumlarından kaynaklı motivasyon ile fuarı ziyaret ettikleri ve fuardan sanatsal tatmin ile memnun ayrıldıkları ortaya çıkmaktadır.

Keywords

Abstract

Nowadays, with the rapidly developing science and technology, art also expands its field of influence to a great extent and increases its visibility in this direction. Based on this, art fairs, biennials, triennials, documentaries are great importance for art to reach a wider audience. In this respect, Artankara International Contemporary Art Fair increases the visibility of Ankara in national and international art scene and makes an important contribution. This research was conducted to determine the profiles and motivations of the visitors of the 5th Artankara International Contemporary Art Fair. The data of the research were obtained with the prepared questionnaire and interpreted as percentage and frequency. As a general result of the study, it can be said that the majority of the participants visiting the fair are university graduates or students, young people in the 21-30 age group, who follow the art, are interested in art and especially interested in painting. In addition, a great majority of the participants have participated in events such as art fairs, biennials, exhibitions in the last year, they will spend or spend a long time in the fair, they will participate in the next fair and recommend the fair to their friends. In this context, it is revealed that the visitors of Artankara International Contemporary Art Fair consisted of a young profile at university level and that they visited the fair with the motivation arising from their interest in art or their one-on-one art and left the fair satisfied with artistic satisfaction.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics