The Importance Of Strategic Management In Business

Author :  

Year-Number: 2020-56
Language : null
Konu :
Number of pages: 616-623
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz dünyasının en önemli özellikleri, küresel pazarlama ve sürekli değişen koşullardır. Değişime ayak uyduran kuruluşlar başarılı olacaklardır. Değişen unsurlardan bazıları, ekonomik, teknolojik, siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda yaşanan değişim ve etkileridir. Bu unsurlar doğrultusunda örgütlerinin değişim ve değişim süreçlerini yönetmek için yeni stratejiler oluşturan dinamik bir yapıya sahip yöneticiler yoğun rekabet ortamında rekabet avantajını elde edebileceklerdir. Stratejik yönetimin uygulandığı işletmelerde, kalite yönetim teknikleri (süreçlerin tüm aşamalarında) kaliteden ödün vermeden maliyetlerin azaltılması sağlanarak optimum fiyat politikası ile desteklenmelidir. Değişen teknolojik koşullar karşısında işletmelerde uygun nitelikte iş gücünün ve yönetimin bulunması da önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Zamanın etkin kullanımı, öğrenen organizasyonlar, farklı stratejilerin uygulanması, etkin kaynak kullanımı, çevre analizi, kararlılık ve denetim gibi konular üst yönetim tarafından sahiplenilmelidir. İşletmelerde üst yöneticilerin doğru strateji seçimi, yaratıcılığı, zamanında yapılan uygulamalar ile başarı elde edilebilir.

Keywords

Abstract

The most important features of today's world are global marketing and constantly changing conditions. Organizations that keep pace with change will be successful. Some of the changing elements and their effecrs are in economic, technological, political, social and cultural fields. In line with these factors, managers who have a dynamic structure that creates new strategies to manage the change and change processes of their organizations will be able to gain competitive advantage in an intense competitive environment. In enterprises where strategic management is applied, quality management techniques (at all stages of the processes) should be supported with optimum price policy by reducing costs without sacrificing quality. In the face of changing technological conditions, the existence of appropriate workforce and management in the enterprises is also among the important elements. Effective management of time, learning organizations, implementation of different strategies, effective resource use, environmental analysis, stability and supervision should be undertaken by senior management. Success can be achieved with the right strategy selection, creativity and timely applications of the top managers in the enterprises.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics