Türkiye-Abd İlişkilerinde Dönüm Noktaları (1945-1980)

Author:

Year-Number: 2020-55
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 327-332
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk-Amerikan İlişkileri Osmanlı döneminde ticari faliyet ve misyonerlik olarak kendini göstermiştir. 1800’lü yılların başında Ortadoğuya misyoner gönderen ABD daha sonra bazı şehirlerde konsolosluklar açmıştır. Türkiye’nin bulunduğu jeopolitik konum ve SSCB tehdidi ABD ve Türkiye’yi birbirine yakınlaştırmıştır. Bu yakınlaşma 1947’de Truman Doktrini altında Türkiye’ye yapılan askeri ve ekonomik yardımlarla pekiştirilmiştir. Daha sonra ise Türkiye’nin ABD yanında Kore’de savaşa girmesi, BM gücü altında yer alması, NATO’ya üye olması gibi faliyetler ABD ve Türkiye’yi birbirine yakınlaştırmıştır. Türkiye-ABD ilişkileri 1950’li yıllarda sorunsuz bir şekilde geçse de 1960’lı yıllarda ikili ilişkiler sorgulanır hale gelmiştir. Küba krizi Türkiye’nin ABD’ye olan güvenini sarstığı ilk olaydır. 1963-1964 Kıbrıs krizinde Jhonson mektubu 1980’li yılların başına kadar sürecek soğuk ilişkilere neden olmuştur. 1945-1980 arasındaki dönemde bazı kritik dönüm noktaları ele alınarak hazırlanan bu makalede Türkiye-ABD arasındaki ilişkiler değerlendirilirken Türkiye’nin ne ölçüde ulusal çıkarıyla örtüşen kararlar aldığı, ulusal çıkarına aykırı gelişen olaylarda ne ölçüde tepki verip / ver(e) mediği sorularına cevap aranacaktır.

Keywords

Abstract

Turkish-American relations have shown themselves as commercial activities and missionaries during the Ottoman period. The United States sent missionaries to the Middle East in the early 1800s and later opened consulates in some cities.Turkey's geopolitical position and the threat that the USSR has been found in the United States and Turkey closer together. Under this rapprochement in 1947, the Truman Doctrine was reinforced with military and economic aid to Turkey. Later on Turkey's entry into the war alongside the US in Korea, taking place under the UN force, become a member of NATO activities, such as the United States and Turkey are closer to each other. Turkey-US relations smoothly in the 1950s, 1960s passed, the bilateral relations have become questionable. Crisis in Cuba was the first event that shook the confidence of Turkey to the United States. Jhonson's letter in the Cyprus crisis of 1963-1964 caused cold relations that lasted until the early 1980s. In the period between 1945-1980, prepared by considering some of the critical turning points in this article-Turkey relations between the United States when assessing Turkey's extent to which decisions are consistent with the national interests, national interests contrary events unfolding extent to responding to / give the answers to the questions will be sought.

Keywords