Yunus Emre’nin İlahî Aşk ve Sevgi Anlayışı

Author :  

Year-Number: 2020-55
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 284-291
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, Türk tasavvufunun önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre’nin ilahî aşk ve sevgi anlayışını psikolojik açıdan incelemeyi amaçlamıştır. Yunus Emre hakkında yapılan çalışmalarda onun daha çok dinî yönü incelenmeye çalışılmış, fakat onun genelde din psikolojisi özelinde ise ilahî aşk ve sevgi anlayışına dair çok az eser ortaya konmuştur. İşte bizim amaçlarımızdan birisi de çok zengin bir ruh dünyasına sahip bu şahsiyeti din psikolojisine kazandırmaktır. Bu çalışmada Yunus Emre’nin beyitlerinden yola çıkarak onun ilahî aşk ve sevgi anlayışına dair psikolojik bulgular elde edilmiştir. Daha sonra onun genelde ilahî aşk ve sevgi olgusu özelde ise Allah sevgisi, peygamber sevgisi ve insan sevgisine ilişkin beyitleri değerlendirilmiştir. İlahî aşk ve sevgi bir çeşit dinsel yaşayış biçimi olduğundan bu çalışmada Yunus Emre’nin ilahî aşk ve sevgi anlayışına yer verdik. Yunus Emre’nin ilahî aşk ve sevgi anlayışını incelemekle onun dinsel yaşayışına dair ipuçları elde etmeye çalıştık. Çünkü Yunus, bir bakıma karşımıza “aşk ahlakçısı” olarak ortaya çıkar.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine understanding of divine love and affection by Yunus Emre, who is one of the important figures of Turkish Sufism, from a psychological perspective. The studies regarding Yunus Emre have placed specific emphasis on his religious aspects; however, little has been studied about his understanding of divine love and affection within the framework of psychology of religion. One of our aims is to bridge this gap by studying Yunus Emre, who has a very rich spiritual world. In this study that looks at Yunus Emre’s couplets, psychological findings have been obtained on his understanding of divine love and affection. In addition to this, this study evaluated Yunus Emre’s couplets by looking at his concept of divine love and affection in general and his love of God, love of prophet, and love of man in particular. Since divine love and affection is a form of religious life, we have focused on Yunus Emre's understanding of divine love and affection in this study. By doing so, we have tried to obtain clues about Yunus Emre's religious life, as Yunus Emre has emerged as a teacher of moral and love.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics