The Status Of Women In Working Life In Turkey

Author :  

Year-Number: 2020-55
Language : null
Konu :
Number of pages: 292-300
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmada, çalışma hayatındaki kadınların karşılaştıkları zorlukların ve çalışma hayatında oldukları için elde ettikleri kazanımların ortaya konulması ve toplumun çalışan kadınlara olan bakış açısının irdelenmesi amaçlanmıştır. Her ne kadar kadının çalışma hayatında yer alması kabul görmüş olsa da toplumun bazı kesimlerinde kadına bakış farklılaşabilmektedir. Bu durum zaman zaman kadının farklı muamele görmesine, toplumdan dışlanmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla bu şekilde karşılaşılan davranışlar toplumsal sorunların yaşanmasına zemin hazırlamaktadır. Özellikle kadın erkek arasındaki toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Kadınların karşılaştıkları problemlerin temelinde eğitim en önemli etkendir. Çünkü istihdamda ve toplumun diğer alanlarında almış oldukları eğitim doğrultusunda bir statü elde etmektedirler. Eğitimin yanı sıra istihdam, işsizlik, meslek edinme, ekonomik güç elde etmede yaşadıkları problemler çalışmada toplumsal bir bakış açısıyla irdelenecektir. Hatta ele alınan başlıklar doğrultusunda Tuik istatistikleri ile desteklenecektir. Bu nedenle çalışmada, çalışan kadınlar ile ilgili literatür çalışması yapılacaktır.

Keywords

Abstract

The situation of woman in working life is a multidimensional public health issue and should be investigated related to many factors such as economic, social, biological, cultural factors. Women have been working in each step of production through history, but are still evaluated as a disadvantaged group. The participation of women to the labor force is accepted to be an important element of sustainable progress, social development and prosperity of the community, however, women participation ratios in the manpower in Turkey are not yet at desired level. Attentively, evaluation of the problems women encounter in working life indicates that occupational discrimination due to gender inequality is one of the leading problems. Education is the most important factor on the basis of the problems women face. Because they obtain a status in line with the education they have received in employment and other fields of society. In addition to education, their problems in employment, unemployment, occupation and economic power will be examined from a social perspective. It will even be supported by Tuik statistics in line with the topics covered. This study has explored the status of Turkish women at work in the society.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics