Creative Thinking Skills In Visual Arts

Author:

Year-Number: 2019-53
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 7451-7461
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Peyzaj Mimarlığı disiplini, farklı disiplinlerden gelen kavramları bünyesinde barındıran çok yönlü bir meslek olduğundan, eğitiminde farklı sistem ve bileşenlerin birbirlerine entegre edilmesi gereklidir. Bu nedenle eğitim sürecinde öğrencilerden tasarım süreçlerini bütünleştirerek amaca uygun yaratıcı teknikleri kullanmaları beklenmektedir. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Peyzaj Mimarlığı Bölümünde öğrencilere tasarım ve yaratıcılık becerisi kazandırmak için usta çırak ilişkisinin ön planda olduğu teorik ve uygulamalı tasarım dersleri oldukça önemlidir. Bu bağlamda öğrenciler 1. Sınıftan 4. Sınıfa kadar birçok tasarım dersi (Temel Tasar Kavramları, Mimari Tasarım, Çevre Tasarım Proje Dersleri, Donatı Tasarımı vb.) alırlar. Bu derslerde öğrencilere, öncelikle tasarım eleman ve ilkeleri öğretilir. Tasarım eğitimi ustalaşma yolunda bir kişilik eğitimi de olarak ele alınır ve bu derslerde genel geçer bir yöntem empoze etmek yerine, her öğrencinin kendi yolunu keşfedebilmesine fırsat verilir. Sonuçta elde edilen tasarlanmış ürün yaratıcı problem çözme aşamasının ve görsel düşünmenin bir sonucu olarak ortaya çıkar. KTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü 4. Sınıf (63 kişi) öğrencilerine; tasarım derslerinde görsel sanatlarda yaratıcı düşünme tekniklerinin hangileri hakkında bilgi sahibi oldukları ve hangi teknikleri kullandıkları anket yapılarak sorgulanmıştır.

Keywords

Abstract

Since landscape architecture is a multidimensional profession that incorporates the concepts of various disciplines, it is necessary to integrate different systems and components in landscape architecture education. Thus, students are expected to use creative techniques that are adequate for the goals through the integration of the design processes. In the Department of Landscape Architecture at Karadeniz Technical University (KTU), the theoretical and practical design courses that emphasize the master-apprentice relations are very important for the students to acquire design and creativity skills. Thus, students take several design courses (Basic Design Concepts, Architectural Design, Environmental Design Project, Furniture Design, etc.) beginning from the freshman year until the senior year. In these courses, initially, design elements and principles are instructed. Design education is also considered as a personality education in the process of becoming a master, and instead of imposing generally applicable methods, students are provided with the opportunity to explore their own methods in these courses. The final designed product is the result of creative problem solving and visual thinking processes. A survey was conducted with senior KTU Landscape Architecture students (n = 63) to determine their knowledge on creative thinking techniques in visual arts and the techniques they utilize in their products.

Keywords