Example Of Substance Addiction In Underground Literature: Dirty, Rusty, Corrupted

Author:

Year-Number: 2020-54
Yayımlanma Tarihi: null
Language : İngilizce
Konu :
Number of pages: 185-194
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Alican Ökmen tarafından yazılan Kirli, Paslı, Bozuk, temeli Batı’da 18. yüzyıl Gotik Edebiyata dayanan ve Türkiye’de de 1980’lerden sonra görülen Yeraltı Edebiyatının özelliklerini taşımaktadır. Romanda Yeraltı Edebiyatında görülen madde bağımlılığı, şiddet, cinsellik, argo ve dışlanmışlık gibi unsurlar öne çıkar. Bu çalışmada Alican Ökmen’in yapıtını üzerine kurduğu madde bağımlılığı ele alınıp açıklanmıştır. Kişilerin hayatlarını karartan bağımlılık, romanın başından sonuna kadar olayların doğmasını, gelişmesini ve sonuçlanmasını sağlar. Yapıtın başat kahramanları arasında geçen Selçuk, Berfin, Ramo ve Ali madde bağımlısıdırlar. Berfin hariç diğer kahramanlar bağımlılıktan kurtulmak için tedavi de görürler; fakat tedavi gördükleri hastanede amaç bağımlıları iyileştirmek değil, para kazanmaktır. Bu nedenle hastane çıkışı uyuşturucu madde kullanmayı sürdürürler. Düzenli bir işe sahip olmayan bağımlılar, uyuşturucu maddeye ulaşmak için farklı yollara başvurmak zorunda kalırlar. Sonunda kendilerini bir cinayetin parçası olarak bulurlar. Karıştıkları suç bazılarının yaşamının sonu olurken bazılarının ise yaşadıkları yerden kaçmalarına neden olur.

Keywords

Abstract

Dirty, Rusty, Corrupted written by Alican Ökmen is based on 18. Century Gothic Literature in West and has characteristics of Underground Literature appeared in 1980s, Turkey. In the novel, elements such as substance addiction, violence, sexuality, slang and exclusion presented in Underground Literature become prominent. In this study, the substance addiction that Alican Ökmen founded on his work is discussed and explained. The addiction that darkens people's lives ensures that the novel emerges, develops and results from the beginning to the end of events. Selçuk, Berfin, Ramo and Ali among the main characters of the study are drug addicted. Other characters, except Berfin, get treatment to get rid of addiction; but in the hospital where they are treated, the goal is not to cure addicts, but to earn money. For this reason, after they come out of hospital, continue to use drugs. Addicts who do not have a regular job have to apply different ways to find drugs. Eventually they find themselves part of a murder. The crime they are involved in is the end of some of their lives, while others have to escape where they live.

Keywords