Çağdaş Tasarım Olgusu İçerisinde Kağıt Sanatının Yeri

Author :  

Year-Number: 2019-53
Language : null
Konu :
Number of pages: 7437-7450
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çağdaş sanatta malzeme ve parçaların her dönem yenilenmesi nedeniyle çağdaş tasarım sürekli değişmektedir. Kağıt da bu değişimden etkilenen çağdaş tasarım ögelerinden biridir. Sanatçının ifade aracı olarak kağıdı etkili bir şekilde kullanımının sanatçıya getirdiği kolaylık ve ifade gücü, kağıdı çağdaş sanat içerisinde farklı bir yere taşımaktadır. Günümüzde kağıt sanatı, sanatsal el yapımı kağıdın değerini ve sanatsal gücünü ortaya koyarak bir eserin sadece renk ve biçimi ile değil malzemesi ile de ön plana çıkabileceğini göstermiştir. Birçok ülkeye yayılmış olan kağıt sanatı bugün altın çağını yaşamakta ve görsel sanatların kendi başına bağımsız bir dalını oluşturmaktadır. Bu bağlamda pek çok çağdaş sanatçı kâğıt malzemesini kullanarak kendi bakış açılarıyla daha önce rastlamadığımız türden bir çok esere imza atmışlardır. Tarihte kâğıt, ilim ve kültürlerin yayılıp gelişmesinde çok büyük bir role sahip olmuştur. Yazma, taşıma ve muhafazasındaki kolaylıklarından dolayı, ilim ve bilginin çok kısa bir zamanda dünyanın her tarafına kolayca yayılmasını sağlamıştır. Günümüzde ise kâğıt, ilmin yanı sıra, sanat, eğitim ve öğretimde, basın, yayın faaliyetlerinde, para basımında, ambalaj, mutfak ve daha pek çok yerde kullanılmaktadır. 20. Yüzyılın başından itibaren sanatsal değeri giderek artan bir sanat eserine dönüşmüştür. Sanatçılar tarafından şekillendirilerek sanat eseri haline getirilen el yapımı kağıttan objelere kadar kağıt sanatına yeni boyutlar kazandırılmıştır. Günümüz çağdaş sanatına baktığımızda ise sanatın belirli kuralları, nesne-mekân ilişkisi, resmin olmazsa olmazı gibi kurallarındaki sınırlamaların tamamının kalktığını görmekteyiz. Bu özgürlükle hareket eden sanatçılar da çağdaş sanat alanında kendilerine özgü yollar bularak çeşitli eserlere imzalarını atmaktadırlar. Bu sanatçılardan olan Hadieh Shafie, Feyza Oyat, İnci Kansu, Yağmur Çalış kağıdın bu sınırsız yaratıcılığından etkinmişlerdir. Böylece sanat alanındaki bu gelişim ve değişim, kağıt sanatında da kendini farklı teknikler ve biçimlerde hayat bulmuştur. Bu açıdan bakıldığında kağıt sanatı, sanatın bu esnek ve değişime ayak uyduran yapısının neler ortaya koyabileceğini göstermesi açısından oldukça önemlidir.

Keywords

Abstract

Contemporary design is constantly changing due to the renewal of materials and pieces in contemporary art in every period. Paper is one of the contemporary design elements affected by this change. The ease and expressive power of the artist's effective use of paper as a means of expression bring the paper to a different place within contemporary art. Nowadays, paper art presents the value and artistic power of handmade paper and illustrates that a work can come into prominence not only with its color and form but also with its material. Paper art, which has spread to many countries, is now experiencing its golden age and constitutes an independent branch of visual arts itself. In this context, many contemporary artists have created various works that have been never seen before by using paper materials. In history, the paper has played a major role in the dissemination and development of sciences and cultures. Due to its ease in writing, carrying and preserving, it has spread the science and knowledge all over the world within a very short time. Today, the paper is used in art, education and training, press, publishing activities, money printing, packaging, kitchen and many other places besides science. Since the beginning of the 20th century, it has turned into a work of art whose artistic value is increasing. New dimensions have been brought to paper art from the handmade paper, which has been shaped by the artists into art pieces to the objects. When it is looked at contemporary art, it is seen that all the limitations such as certain rules of art, the relationship between the object and space, and the sine qua non of the art have been removed. The artists who act with this freedom find their own ways in the field of contemporary art and put their signature on various works. Hadieh Shafie, Feyza Oyat, İnci Kansu, and Yağmur Çalış were among these artists who have been influenced by the limitless creativity of the paper. Thus, this development and change in the field of art have come to life in different techniques and forms in paper art. From this aspect, paper art is significant in terms of illustrating what the flexible and adaptive structure of art can reveal.

Keywords


 • AVELLA, Natalie. (2006). Paper Engineering: 3D Design Techniques For a 2D Material. RotoVision

 • AVELLA, Natalie. (2006). Paper Engineering: 3D Design Techniques For a 2D Material. RotoVision SA. Mies.

 • BARLTON, C., (1998). Paper Engineering and Pop-Up Demonstration. Guild of Bookworkers Annual Meeting, North Carolina.

 • BLOOM, Jonathan M., Kâğıda işlenen Uygarlık: Kâğıdın Tarihi ve İslam Dünyasına Etkisi, Kitap Yayınevi, Çev. Zülal Kılıç, İstanbul, 2003.

 • CANUP, Charlotte. (2014). Quilling with Confidence. theartofpaperquilling.com

 • CHOI, Claire Sun-ok. (2011). The Art of PaPer Quilling. Quarry Books, Beverly.CLAYTON, Marie. (2012).Ultimate Papercraft Bible. Collins &Brown, London.

 • D’ALTON, Martina. (2010). Slash Paper Under Knife. Museum of Art and Design, Milan. EİMERT, DOROTHEA. (1992). Paper Art History of Paper Art. IAPMA.

 • FİNDLAY J. A. and RUBİN E. G. K., (2005). Pop-Ups, Illustrated Books, And Graphic Designs OfCzech Artist And Paper Engineer, Vojtech Kubašta (1914-1992). Bienes Center For The Literary Arts, Florida.

 • GREEN, Pat. (2000). The Complete Quilling Handbook. Phelan Printers Limited, Pinxton

 • GILDERSLEEVE, Owen. (2014). Paper Cut: An Exploration İnto the Contemporary World of Papercraft - Art and Illustration. Rockport Publishers, Massachusetts

 • HEREDOTOS, Trc. KUTURMAN, P. (1973). Tarih. İstanbul

 • KENNEWAY, Eric. (1987). Complete Origami: An A-Z of Facts and Folds, with Step-by-Step Instructions for Over 100 Projects. St. Martin Griffin, NewYork

 • KEŞ, Yusuf ve SARICA, Sevtap. (2014). Hareketli Kitap İllüstrasyonlarının Tarih Boyunca Farklı Kullanımları Üzerine Bir İnceleme. ART-E, Isparta

 • KOOSCH, Manuela. (2014). Quilling- The Art Of Curling. Dsicover Qilling Magazine. WodPress. KURTULUŞ, Akif (1996). Politika ve Sanat, İstanbul: Avesta Yayınları

 • MAURER-MATHISON, Diane and PHILIPPOFF, Jennifer. (1997). Paper Art: The Complete Guide to Papercraft Techniques. Watson- Guptill Publications,New York.

 • MCARTHUR, Meher. (2008). Folding Paper: The Infinite Possibilities o Origami. Japanese American National Museum, Los Angeles

 • MCARTHUR, Meher. (2014). Folding Paper: The Infinite Possibilities of Origami Educator Guide. Japanese American National Museum, Los Angeles.

 • MCHUGH, Gene. (2013). 500 Paper Objects. Lark an Imprint of Sterling Publishing, New York.MELİCHSON, Henya. (2009). The Art of Paper Cutting. Penn Publishing, Ltd., Massachusetts.

 • MILLER, Shannon E. (2014). Paperplay: 40 Projects to Fold, Cut, Curl and More. Fons & Porter Books, Ohio.

 • ROUKES, Nicholas. (1993). Sculpture in Paper. Davis Publications, Inc., Massachussetts.SADLER, Arthur. (1969). Paper Sculpture: Third Revised and Enlarged Edition for SHAOQIANG, Wang. (2014). Paper Play. Sandu Publishing Co., Ltd., Berkeley.

 • SHUFUNOTOMO, ( 2010). Creative Paper Cutting: Basic Techniques & Fresh Designs for Stencils, Mobiles, Cards & More. Rosst Books, Boston & London.

 • ÜNVER, Süheyl. (2010). Türk Süsleme Sanatları 2. İşaret Yayınları, İstanbul.

 • ZIGLER, Kathleen and GRECO, Nick. (1994). Paper Sculpture: A Step by Step Guide. Dimensional Illustrators, Inc., Pennsylvania.

 • ZIGLER, Kathleen and GRECO, Nick. (1997). MorePaper Sculpture: A Step by Step Guide. Dimensional Illustrators, Inc., Pennsylvania.

 • HENDRİX, S. L., (2008). Pop-up Workshop: Computationally Enhanced Paper Engineering for Children. University of Colorado, Colorado

 • JAZEBI, Sahar. (2012). Orıgamı, Kırıgamı, And The Modeling Of Leaves: An Interactive Computer Application. The Unıversıty Of Calgary, Calgary

 • ÖZDEMİR, M . (2012). Türk Kitap Süsleme Sanatlarında Uygulanan Katı Tekniğinin Deri ÜrünlerdeKullanımı. Akdeniz Sanat , 5 (10) , 0-0 . https://dergipark.org.tr/tr/pub/akdenizsanat/issue/27657/291529

                                                                                                    
 • Article Statistics