Abdulkadir Yahya’nın Mevlid-i Şerîf’i

Author :  

Year-Number: 2020-55
Language : null
Konu :
Number of pages: 449-457
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Süleyman Çelebi’nin XV. yüzyılda yazdığı ve Türk edebiyatındaki en güzel mevlid özelliğine sahip Vesiletü’n-Necât, yazıldığı dönemden günümüze kadar çok sevilmiş, beğenilmiş ve birçok örneğine tesir etmiştir. Kelime anlamı olarak “doğum” demek olan mevlid; İslami Türk Edebiyatında Hz. Peygamber ile ilgili türler arasında bulunur ve Hz. Peygamber’in bilhassa doğumu, mucizeleri, hayatındaki belli olayları ve vefatını konu edinir. Mevlidler genel itibarıyla manzum şekilde yazılır. Eser içlerinde bir bölümü teşkil ettiği gibi müstakil olanları da çok fazladır. Makale konusu olan Mevlid-i Şerîf, müstakil olarak mevlid türünde yazılmış manzum bir eserdir. Süleymaniye Kütüphanesi yazma Bağışlar bölümünde 225 numara ile kayıtlıdır. Tek nüsha olarak tespit edilen Mevlid-i Şerîf’in müellifi Abdulkadir Yahya’dır. 85 beyit olan bu eser kısa mevlid metinlerinden biridir. Bu çalışmada mevlid türü ile ilgili bilgilerden sonra incelemeye konu olan eser tanıtılarak eserin özellikleri ve transkripsiyonlu metni verilmiştir.

Keywords

Abstract

Vesiletü’n-Necât, written by Süleyman Çelebi in the 15th century and has the most beautiful mevlid feature in Turkish literature, has been loved and has influenced many other works. Mevlid, which means “birth”, is among the genres related to the Prophet in Islamic Turkish Literature. Its subjects are especially the birth of the Prophet, his miracles, certain events in his life, and his death. Mevlids are generally written in verse. They might be part of other works or many separate examples can be found. Mevlid-i Şerîf, which is the subject of the article, is a verse work written in the form of separate mevlid. It is registered with the number 225 at the donations section at Süleymaniye Library. Abdulkadir Yahya is the author of Mevlid-i Şerîf, which is known as a single copy. This work with 85 couplets is one of the short verses. In this study, the work which is examined regarding the information about the genres of mevlid is introduced, and a version of it with transcription is given.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics