Uzayda Silahsızlanma ve Silahların Kontrolü

Author:

Year-Number: 2019-53
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 7569-7577
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Silahsızlanma ve silahların kontrolü çabaları oldukça erken tarihlere dayanmaktadır. Savaş ve silah teknolojisinin gelişmesiyle birlikte savaştan kaçınmak için ülkeler silahsızlanma ve silahların kontrolünü uluslararası sorunlar arasına taşımaya başlamıştır. Yeni silah teknolojileriyle silahsızlanmada yeni bakış açıları ve tartışmalar oluşmuştur. 1957’de başlayan uzay yarışı bu tartışmalardan biri haline gelmiştir. Uzayda silahsızlanma uluslararası alanda BM nezdinde tartışılmış ve bununla ilgili çeşitli düzenlemeler yapılmaya çalışılmıştır. Bazılarında başarı sağlansa da uluslararası hukuki altyapı tamamen sağlanamamıştır. Ülkelerin hukuki düzenlemeler ve uzay silahsızlanmasıyla ilgili farklı görüşleri uzlaşı sağlanmasına engel olmaktadır. Uzay güvenliği kavramı uzay yarışı ile birlikte ortaya çıkan kavramlardan biridir. Tamamen askeri uzay çalışmalarıyla ilgili değildir. Sivil ve ticari uzay çalışmalarını da kapsamakta ve uzay silahlarını da içermektedir. Uzay güvenliğinin sağlanması için çeşitli çabalar bulunmaktadır ve silahsızlanma düzenlemeleri de bu çabalar arasında yer almaktadır. Silahsızlanma çabalarının hangi doğrultuda devam ettiği, teknolojik ve politik gelişmeler ışığında nasıl şekilleneceği önemli araştırma konularından biri olarak çalışmada incelenmiştir.

Keywords

Abstract

The disarmament and the efforts to control the arms date back to very early times. With the development of war and weapons technology, countries have begun to bring disarmament and arms control to their international problems to avoid wars. New perspectives and debates have emerged in disarmament with the new weapon technologies. The space race that began in 1957 has become one of these discussions. Disarmament in space has been discussed internationally with the UN and various arrangements have been made about the issue. Although some have achieved success, international legal infrastructure has not been fully ensured. The different views of countries on legal regulations and space disarmament prevent consensus. The concept of space security is one of the concepts emerging with space racing. It's not entirely about military space activity. It includes both civil and commercial space activity and space weapons. There are various efforts to ensure space security and disarmament arrangements are also included in these efforts. The direction of the disarmament efforts and how it will be shaped in the light of technological and political developments have been examined in this work as one of the important research topics.

Keywords