Kütahya İlinin Turizm Potansiyelinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Belirlenmesi

Author:

Year-Number: 2020-54
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 108-118
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Turizm ekolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel bir olgudur. Bu olgunun doğası gereği turizm faaliyetleri gerçekleştirildiği bölgenin ya da yörenin söz konusu özellikleri kapsamında şekillenir, değerlendirilir ve gelişir. Turizmin gelişmesi sosyal ve kültürel anlamda genel olarak olumlu etkiler yaratırken, kalkınma faaliyetlerine bağlı olarak şekillenen ekonomik çıkarlar ekolojik olarak olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir. Turizmin doğal ve kültürel kaynaklar üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir olması gerçekleştirildiği alanlardaki turizm potansiyelinin irdelenmesi ile mümkün olabilir. Bu gerekçe ile çalışmanın amacı Kütahya ilinin turizm potansiyelinin coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak belirlenmesidir. Çalışmada turizm potansiyeli haritaları eğim, bakı, yükseklik gibi doğal veriler ile arazi kullanımı, ulaşım ve altyapı gibi kültürel veriler birlikte analiz edilerek oluşturulmuş ve turizm faaliyetleri için uygun alanlar doğal ve kültürel peyzaj potansiyeli bağlamında irdelenmiştir. Turizm potansiyeli haritalarının oluşturulmasında ArcMap 10.6 programından yararlanılmıştır.

Keywords

Abstract

Tourism is ecological, economic and social phenomenon. Tourism activities are formed, developed and evaluated within the scope of the mentioned characteristics of the region or province where it realized in accordance with nature in this phenomenon. In general while the development of tourism has positive social and cultural impacts, it could have negative ecological consequences because of the economic interests shaped by development initiatives. Annihilating the negative effects of tourism on natural and cultural resources for living sustainable way could be possible by scrutinizing tourism potential of a land or area where tourism activities are realized. In this context the aim of this study is determining tourism potential of Kütahya by using geographical information system. Tourism potential maps are created by analyzing natural data such as slope, aspect, elevation and cultural data such as land use, transportation and infrastructure. Then suitable areas are examined in terms of natural and cultural landscape potential. ArcMap 10.6 program are used to create tourism potential maps.

Keywords