BIST Kurumsal Yönetim Endeksindeki Şirketlerin Kilit Denetim Konularının Analizi

Author:

Year-Number: 2019-52
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 7285-7292
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bağımsız denetçiler, finansal raporlarda sunulan bilgilerin, önceden belirlenmiş kriterlere göre güvenilirliğini inceleyerek bulgularını ilgi duyan taraflara raporlar. Bu denetim raporları, bağımsız denetçinin finansal bilgi kullanıcıları ile iletişim için kullanabileceği tek araçtır ve karar alıcıların denetlenen işletme ile ilgili kararlarını etkilemektedir. Bağımsız denetimin kalitesinin artırılması, mesleki şüpheciliğe önem verilmesi ve denetimin daha etkin yürütülerek denetim başarısızlıklarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu (IAASB), "Uluslararası Denetim Standardı 701 Kilit Denetim Konuları" isimli standardı yayınlamıştır. Bu standart, kilit denetim konularının belirlenmesini ve bunların denetim raporlarında açıklanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmada, Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi'nde yer alan şirketlerin 2017-2018 yıllarındaki bağımsız denetim raporlarındaki kilit denetim konuları incelenmiş ve içerik analizi yapılmıştır.

Keywords

Abstract

Independent auditors examine the reliability of financial information according to predetermined criteria and report the findings to the interested parties. These audit reports are the only tool that the independent auditor may use to communicate with the users of financial information and they affect the decision makers' actions about the company. International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) issued "ISA 701 Key Audit Matters" to increase audit quality, to emphasize professional skeptism and to have more effective audits on order to prevent audit failures. This standard requires that the key audit matters must be identified and explained in the audit report. In this study, the key audit matters in the 2017-2018 audit reports of the companies in the BIST Corporate Governance Index are examined and a content analysis is made.

Keywords