Türkiye Sermaye Piyasasında Yapısal Kırılmaların Ekonomik Süreçlerle Analizi

Author:

Year-Number: 2019-53
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 7549-7560
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mevcut çalışmada, Türkiye Piyasası için bir yapısal kırılma testi gerçekleştirilmiş ve kırılma saptanan dönemlerdeki yerel ve global ekonomik süreçler irdelenmiştir. BIST TÜM Endeksinde işlem gören 154 adet firmanın hisse senetlerinin, 02.01.2003 – 29.08.2013 tarihleri arasında ki günlük getiri serileri kullanılmıştır. 154 adet şirketten, her biri 15 adet hisse senedi içeren 30 adet rassal portföy oluşturulmuştur. Getiri serilerindeki durağanlığı aşabilmek ve yapısal kırılma testini gerçekleştirebilmek için portföy getiri serilerinden fiyat serileri oluşturulmuştur. Piyasa portföyü olarak, BIST 100 Endeks fiyatları kullanılmıştır. Çalışmada, 10 yıllık dönemde portföylerin ve piyasa endeksinin yapısal kırılmaları tespit edilmiştir. Yöntem olarak Bai-Perron’un önerdiği çift maksimum testleri uygulanmıştır. Piyasa portföyünde ve diğer 30 portföyde 5 adet kırılma tespit edilmiş ve bu kırılmaların hangi ekonomik süreçlerden kaynaklanmış olabileceği araştırılmıştır. 2005 yılında Türkiye piyasalarından sermaye çıkışının olması, 2006 yılında gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının faiz artırımlarından kaynaklanan kur şokları, 2007 ve 2008 yıllarında mortgage krizi ve 2011 yılında Euro bölgesinde AB’ye üye bazı ülkelerin borçlarını ödeyememelerinden kaynaklanan kriz, aşağı yönlü yapısal kırılmalara neden olmuştur. 2009 ve 2012 yıllarında ise yukarı yönlü yapısal kırılmalar tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In the current study, a structural break test for turkish capital market has been performed. Therefter, local and global economic processes at periods of break have been explicated. Daily return series 154 stocks transacted in BIST ALL between 02.01.2003-29.08.2013 have been employed. 30 random portfolios, each of which contains 30 stocks, have been derived from 154 stocks. In order to overcome the stationarity of returns series and thus apply the structural break test, return series have been converted to price series. The BIST 100 Index prices have been used as market portfolio. In the study, structural breaks of portfolios and market Index in 10 years period have been identified. In order to identify the breaks, Bai-Perron’s double maximum tests have been applied. The number of breaks have been decided according to LWZ criteria. Five breaks have been identified in the market portfolio and other 30 portfolios. It was also reaserched which economic processes might have led to the breaks. Causes of downward breaks are, capital outflow from turkish capital markets in 2005, Turkey’s exposure to currency shock that was caused by the interest rate increases in developed countries in year 2006, mortgage crisis in 2007 and 2008, also the crisis emanated from the fact that some EU countries were not able to pay off their debt. In 2009 and 2012, upward breaks have been observed.

Keywords