Seramik Bünyelerde Alkalı Oranlarının Transparanlığa Etkisi

Author :  

Year-Number: 2022-93
Language : null
Konu :
Number of pages: 144-150
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünyada ve ülkemizde porselen çamuruna ilgi çok fazladır. Zor bir yapısı olan porselen disiplinli bir çalışma gerektirir. Porselenin kullanım alanları çok geniş olup, yüksek sıcaklıkta pişirilmeleri dayanıklılığı ve zarif duruşuyla ilgi uyandırır. Transparan görünümüne sahip olması ise bu ilgiyi daha da arttırmaktadır. Bu çalışmada transparanlık ve döküm özellikleri incelenerek, porselen bünyede alkali oksit oranı (Na2O/K2O) ile toplam alkali miktarının bünye ışık geçirgenliği üzerine olan etkisi incelenmiştir. Bu çalışmanın devamı olarak farklı döküm kalınlıklarının transparanlığa etkisi de incelenmiştir. Çalışmalar sonucunda farklı alkali miktarlarının ve farklı Na2O/K2O oranları ile reçeteler oluşturulup, reçetelerden geliştirilen bünyelerin ışık geçirgenlikleri (transparanlık) ve yüzey yapıları incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Porselen, Işık Geçirgenliği, Seramik Bünye

Keywords

Abstract

There is a great interest in porcelain clay in the world and in our country. Porcelain, which has a difficult structure, requires disciplined work. Porcelain’s usage areas are very wide, and it arouses interest with its durability and elegant stance when it is fired at high temperatures. Its transparent appearance increases this interest even more. In this study, transparency and casting properties were examined, and the effect of alkali oxide ratio (Na2O/K2O) and total alkali amount on the transparency of the porcelain body was investigated. As a continuation of this study, the effect of different casting thicknesses on transparency was also investigated. As a result of the studies, recipes were created with different alkali amounts and different Na2O/K2O ratios, and the light transmittance (transparency) and surface structures of the bodies developed from the recipes were examined.

Keywords


 • Arcasoy, A. (1983). Seramik Teknolojisi Kitabı, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayın No:2,

 • Arcasoy, A. (1983). Seramik Teknolojisi Kitabı, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayın No:2, İstanbul.

 • Demirgiller, C. (2014). “Transparanlığın Görsel ve Estetik Bir Öğe Olarak Modern Heykel Sanatına Yansımaları”,Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Eskişehir.

 • Görgünay, G. (2014). “Porselen Yüzeylerde Sırüstü Dekor Çalışmaları”, Sanatta Yeterlilik Tezi, Dokuzeylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, İzmir.

 • Ilie, N., Hickel, R. (2008). “Correlation between ceramics translucency and polymerization efficiency through ceramics”, Dental Materials, 24, 908– 914.

 • Kadıoğlu, H. (2009). “Sert ve Yumuşak Porselenlerde Pişirim Sıcaklıkları ve Sürelerinin Düşürülmesi”,Doktora Tezi,Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

 • Kingery, W.D. (1976). Bowen H.K. ve Uhlmann, D.R., Introduction to ceramics, second edition, John Wiley&Sons, A.B.D.

 • Koçak, Ş. (2009). “Jingdezhen’de Porselen Yapımı ve Çin Porselen Sırları”, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz EylülÖzen, P. (2015). “Sert Porselen Gözdelerde Bor Atığı Kullanımı ve Karakterizasyonu”, Yüksek Lisans Tezi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilecik.

                                                                                                    
 • Article Statistics