The Belt Road Initiative: Prospects and Threats for Turkish Economy

Author:

Year-Number: 2022-94
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 256-265
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bir kilometre taşı stratejisi olan Bir Kuşak Bir Yol girişiminin tüm üye ülkelere ekonomik fayda sağlaması bekleniyor. Projenin bir parçası olarak Türkiye için de projenin karlı olması bekleniyor. Türkiye, üyelik konumunun yanı sıra coğrafi olarak da önemli bir ülkedir; Çin'in Avrupa ile kara yoluyla bağlantı kurma hedefi olarak BRI projesinin önemli bir kısmı Türkiye'nin arazi alanı kullanılarak uygulanacaktır. Çalışma, BRI projesinin Türkiye ekonomisi açısından beklentilerini ve tehditlerini belirleyerek genel bir çalışma yapmayı amaçlamaktadır. Tüm çalışma, özellikle farklı makalelerden ve farklı kuruluşların çevrimiçi yayınlarından toplanan ikincil bilgi kaynaklarına dayanmaktadır. Çalışma, Türk hükümetinin BRI projelerinin potansiyel olumsuz etkilerine karşı yeterli önlem ve uygun girişimlerde bulunması halinde, Türk ekonomisini geliştirmek için de etkili bir araç olabileceğini; fırsatların doğru kullanımı, işsizlik oranını düşürmek, Doğrudan Yabancı Yatırımları (DYY) çekmek, daha fazla sanayileşme, potansiyel sektörlerin (turizm, tarım, enerji) geliştirilmesi vb. yoluyla ekonomiyi daha iyi bir seviyeye taşıyacaktır. kontrol edilemeyen birçok faktör vardır. Yine de Türkiye'nin zamanında karar ve hedef odaklı girişimi, risklerin azaltılmasına, engellerin aşılmasına ve en fazla faydanın sağlanmasına yardımcı olabilir.

Keywords

Abstract

The One Belt One Road initiative, a milestone strategy by Chinese President Xi Jinping is expected to bring economic benefit to its all member countries. Being part of the project, it is expected that it would be profitable for Turkey too. Besides the membership position, Turkey is geographically important country; thus an important part of BRI project as China’s goal to be connected with Europe through land surface would be implemented using land area of Turkey. The study aims to make an overall study of the BRI project, identifying the prospects and threats of it in respect of Turkish economy. Whole study is based on secondary sources of information collected especially from different articles and online publications of different organizations. The study recommends that if Turkish government can take sufficient precautions and proper initiatives against the potential risks of adverse impacts of BRI projects, it can also be an effective tool to develop Turkish economy; proper utilization of the opportunities will drive the economy to a better height through reducing unemployment rate, attracting Foreign Direct Investments (FDI), more industrializations, development of potential sectors (tourism, agriculture, energy) etc. Extracting the highest benefit is not easy as there are many uncontrollable factors. Still Turkey’s timely decision and goal oriented initiative can help reducing the risks, overcoming the obstacles and haul out benefit to the most.

Keywords