Türkiye’de Hazırlanan Sanal Gerçeklik Ve Artırılmış Gerçeklik Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi

Author:

Year-Number: 2022-93
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 64-79
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik konularında Türkiye’de bugüne kadar hazırlanmış olan lisansüstün tezlerin, bütüncül bir bakış açısı ile incelenmesi ve bu süreçte bilimsel açıdan nasıl bir gelişim yaşadığının ortaya konması bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan çalışmada, bibliyometri yöntemine başvurulmuştur. Araştırmaya dahil edilen tezlere, Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezinin (YÖKTEZ) veri tabanından ulaşılmış ve erişime açık olan tezler, araştırma verisi olarak alınmıştır. İlgili veri tabanının taranması sonucunda, 1996-2020 yılları arasında yazılan 307 adet lisansüstü teze ulaşılmıştır. Ulaşılan tezler, bibliyometri yasalarına göre analiz edilmiştir. Analiz işlemi gerçekleştirilirken, bibliyometrik analizler için alanyazında belirtilen veri parametrelerinden yararlanılmış ve araştırma verisi olarak kullanılan tezler, bu parametreler doğrultusunda değerlendirmeye alınmıştır. Değerlendirmeler sonunda, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik konularının son yıllarda Türkiye’de yazılan lisansüstü tezlere yansıdığı ve her geçen yıl bu konuların, lisansüstü tezler tarafından daha fazla sayıda araştırma konusu olarak tercih edildiği bulgusuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to examine the graduate theses prepared in Turkey on virtual reality and augmented reality with a holistic perspective and to reveal the scientific development of the gradute theses in this process. In the study, prepared for this purpose, the bibliometric method has been used. The theses included in the researsh have been accessed from the database of The National Thesis Center of The Council of Higher Education and the theses that were open to access have been taken as research data. As a result of the reviewing the relevant database, 307 graduate theses written between 1996-2020 have been reached. The theses reached have been analyzed according to the bibliometrics laws. While performing the analysis, the data parameters specified in the literature have been used for bibliometric analyses and theses used as research data have been evaluated in line with these parameters. As a result of the evaluations, it has been found that virtual reality and augmented reality topics have been reflected in the graduate theses written in Turkey in recent years, and these topics are preferred more and more as a research topic by the graduate theses every year.

Keywords