Covid-19 Pandemisinin Kar Yönetimi Uygulamaları Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama

Author:

Year-Number: 2022-93
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 41-51
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Covid-19 pandemisi döneminde mali yapısı bozulan ve finansal performansında ani ve hızlı düşüşler meydana gelen şirketlerin, salgının olumsuz etkilerini giderebilmek, sürdürülebilir performans göstergelerine sahip olabilmek ve finansal analistlerin (yatırımcıların) kar beklentilerini karşılayabilmek adına mali tablolarda raporlanan karı yönetme eğiliminde olabilmeleri muhtemeldir. Bu doğrultuda söz konusu bu çalışmanın temel amacı Covid-19 pandemisinin kar yönetimi uygulamaları üzerindeki etkisini tespit etmektir. Covid-19 pandemi sürecinde şirketlerin karı artırmaya yönelik kar yönetimi uygulamalarını artırıp artırmadığının ya da karı azaltmaya yönelik gerçekleştirilen kar yönetimi uygulamalarının azalıp azalmadığının tespiti için Borsa İstanbul’a kote olmuş 9 farklı sektörde faaliyet gösteren 167 şirketin 2019 (pandemi öncesi)-2020 (pandemi süreci) dönemlerine ait mali tablo verileri ve denetim raporları incelenmiştir. Kar yönetimi uygulamalarının göstergesi olarak Kothari (2005) ve Larcher-Ricardson (2004) modelleri ile tahmin edilen ihtiyari tahakkukların üç türü (işaretli, pozitif, negatif) kullanılmış, pandemi öncesi ve pandemi sürecindeki kar yönetimi uygulamalarının birbirlerinden anlamlı bir şekilde farklı olup olmadığının belirlenebilmesi amacıyla her bir ihtiyari tahakkuk grubu (işaretli, pozitif, negatif) için ayrı ayrı t-testi yapılmıştır. Çalışmada, pandemi öncesi dönemde karı artırma eğiliminde olan şirketlerin pandemi sürecinde karı artırma eğilimlerini azalttığı, diğer taraftan pandemi öncesi dönemde karı azaltmaya yönelik kar yönetimi uygulamalarına başvuran şirketlerin pandemi sürecinde karı azaltmaya yönelik kar yönetimi uygulamalarını azalttığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

It is possible that companies whose financial structure has deteriorated during the Covid-19 pandemic period and whose financial performance has suffered sudden and rapid declines may tend to manage the profit reported in the financial statements in order to eliminate the negative effects of the epidemic, to have sustainable performance indicators and to meet the profit expectations of financial analysts (investors). Accordingly, the main purpose of this study is to determine the impact of the Covid-19 pandemic on profit management practices. 2019 (pre-pandemic)-2020 (pandemic process) of 167 companies operating in 9 different sectors, listed on Borsa Istanbul, to determine whether the companies increased their profit management practices to increase profits during the Covid-19 pandemic process or whether the profit management practices to reduce profits decreased. financial statement data and audit reports of the periods were examined. Three types of discretionary accruals (signed, positive, negative) estimated by Kothari (2005) and Larcher-Ricardson (2004) models were used as an indicator of profit management practices. A separate t-test was performed for each discretionary accrual group (signed, positive, negative). In the study, it was determined that companies that tended to increase profits in the pre-pandemic period decreased their tendency to increase profits during the pandemic period, while companies that applied to profit management practices to reduce profits in the pre-pandemic period decreased their earning management practices to reduce profits during the pandemic period

Keywords