Relationship Of The Social Appearance Anxiety With Self Esteem And Social Adjustment In Women

Author:

Year-Number: 2022-94
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 286-295
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, kadınlarda sosyal görünüş kaygısı, benlik saygısı ve sosyal uyum arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. Veri toplama araçları olarak; Bireysel Bilgi Formu, Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği (SGKÖ), Sosyal Uyum Kendini Değerlendirme Ölçeği (SUKDÖ) ve Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ) kullanılmıştır. Araştırma 436 kadın ile yapılmıştır. Verilerin analizi IBM SPSS 22'de yapılmıştır. Kadınların RBSÖ puan ortalaması 14.88 ± 5.86, SUKDÖ puan ortalaması 25.16 ± 6.47 ve SGKÖ puan ortalaması 32.05 ± 13.25 idi. Sosyal kaygı, benlik saygısı ve sosyal uyum arasında negatif yönde, benlik saygısı ile sosyal uyum arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki vardı (p<0.05). Sosyal görünüş kaygısı, bireylerin başkaları tarafından nasıl değerlendirildiği ile ilgili bir kaygı olmuş ve bu kaygının kadınların benlik saygısını ve sosyal uyumunu olumsuz yönde etkilediği belirlenmiştir. Bu grupla çalışan psikiyatri hemşireleri; kadınların yaşadıkları toplumda nasıl değerlendirildiğine ilişkin algılarını ve o toplumdaki kadının görünümüne ilişkin inançlarını belirleyebilirler. Daha sonra sosyal görünümleri hakkında olumlu farkındalık oluşturacak uygulamaları planlayarak sorunun çözümüne katkıda bulunabilirler.

Keywords

Abstract

This study was conducted to determine the relationship between social appearance anxiety, self-esteem and social adjustment in women. As data collection tools; Individual Information Form, Social Appearance Anxiety Scale(SAAS), Social Adaptation Self-Evaluation Scale(SASS) and Rosenberg Self-Esteem Scale(RSES) were used. The study was conducted with 436 women. The analysis of the data was in IBM SPSS 22.The mean RSES score of the women was 14.88 ± 5.86, the SASS score average was 25.16 ± 6.47, and the SAAS score average was 32.05 ± 13.25. There was a significant relationship between social anxiety, self-esteem, and social adjustment in the negative direction, and positive correlation between self-esteem and social adjustment (p <0.05). Anxiety about social appearance has been a concern for how individuals are assessed by others, and it has been determined that this anxiety affects women's self-esteem and social adjustment negatively. Psychiatric nurses working with this group; they can determine their perceptions of how women are assessed within the society they live in and their beliefs about the appearance of women in that society. Later on they can contributetothesolution of the problem by planning the applications which will create positive awareness about their social appearances.

Keywords