Türkiye, Singapur ve Estonya’daki Okul Öncesi Eğitim Programlarında Yer Alan Matematik Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi: Karşılaştırmalı Eğitim Çalışması

Author:

Year-Number: 2022-93
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 88-99
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı Türkiye, Singapur ve Estonya’daki okul öncesi eğitim programlarında yer alan matematik kazanımlarının yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ne göre incelenmesidir. Araştırmada ilgili ülkelere ait kazanımlar Taksonomi’nin bilişsel süreç boyutuna göre karşılaştırmalı bir şekilde incelenmiştir. Her ülkenin okul öncesi matematik kazanımlarına, ülkelerin Eğitim Bakanlıklarına ait resmî web sitelerinden ulaşılmıştır. Kazanımların analiz edilmesi sürecinde araştırmacılar dışında dört uzmandan görüş alınmış ve içerik analizi ile her kazanım bir kod sayılarak taksonominin altı basamağına göre kodlamalar yapılmıştır. Kodlamalar sonrasında hesaplanan uyuşum yüzdesi %86 olarak tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre ilk olarak Türkiye, Singapur ve Estonya’daki okul öncesi eğitim programlarında yer alan matematik kazanımlarının ağırlıklı olarak anlama boyutunda olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte Türkiye ve Estonya’daki okul öncesi eğitim programlarında değerlendirme boyutunda herhangi bir matematik kazanımının olmadığı saptanmıştır. Singapur’da ise bu ülkelerden farklı olarak okul öncesi eğitim programında çözümleme ve değerlendirme boyutlarında herhangi bir matematik kazanımı bulunmamaktadır. Ayrıca üç ülkede de okul öncesi eğitim programlarındaki matematik kazanımlarında çözümleme ve yaratma bilişsel süreç boyutlarına daha az yer verildiği saptanmıştır. İkinci olarak hatırlama boyutunda Estonya, anlama, uygulama ve çözümleme boyutlarında Türkiye, yaratma boyutunda Singapur’daki okul öncesi eğitim programlarındaki matematik kazanımlarının en fazla yüzdelik ağırlığa sahip olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan hatırlama ve yaratma boyutlarında Türkiye, anlama ve uygulama boyutlarında Singapur ve çözümleme boyutunda Estonya’daki matematik kazanımları en az yüzdelik ağırlığa sahiptir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the mathematics acquisitions in the pre-school curriculum in Turkey, Singapore, and Estonia according to the revised Bloom taxonomy. In the study, the acquisitions of the relevant countries were examined comparatively according to the cognitive process dimension of taxonomy. The pre-school mathematics acquisitions of each country were obtained from the official websites of the Ministries of Education of the countries. In the process of analyzing the acquisitions, opinions were taken from four experts other than the researchers, and coding was made according to the six steps of the taxonomy by counting each acquisition as a code with content analysis. The percentage of agreement calculated after the coding was determined as 86%. According to the results of the study, it has been determined that the mathematics acquisitions in the pre-school curriculum in Turkey, Singapore, and Estonia are predominantly in the dimension of comprehension. However, it has been determined that there is no mathematics acquisition in the evaluation dimension in the pre-school curriculum in Turkey and Estonia. In Singapore, unlike these countries, there is no mathematics acquisition in the analysis and evaluation dimensions of the pre-school curriculum. In addition, it was determined that the cognitive process dimensions of analysis and creation were given less place in the mathematics acquisitions in the pre-school curriculum in all three countries. Secondly, it was determined that the mathematics acquisitions in the pre-school curriculum in Estonia in the dimension of remembering, Turkey in the dimensions of understanding, application and analysis, and Singapore in the dimension of creation have the highest percentage weight. On the other hand, mathematics acquisitions in Turkey in the remembering and creating dimensions, in Singapore in the comprehension and application dimensions, and in Estonia in the analysis dimension have the least percentage weight.

Keywords