Kültür Aktarımı Açısından Okulların İşlevi Üzerine Bir Derleme

Author :  

Year-Number: 2022-93
Language : null
Konu :
Number of pages: 80-87
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitim kurumları olarak okullar, eğitim ve öğretim faaliyetleri ile toplumu oluşturan bireylerin yetişmesini ve topluma faydalı bireyler haline gelmesini amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda okulların birçok işlevi bulunmaktadır. Bireysel, sosyal, ekonomik ve siyasal bir takım işlevleri bulunan okulların birey üzerindeki etkisi, sosyal işlevlerde daha fazla görülmektedir. Sosyal işlevler içerisinde sosyalleşme sürecine önemli etkisi olan okullar, aynı zamanda kültür aktarımı işlevini de yerine getirmektedir. Bu makalede, kültür aktarımı konusunda eğitim kurumları olarak okulların sahip olduğu işlev ve önem analiz edilmektedir. Son yıllarda gerek Dünya’da gerek Türkiye’de online eğitim hayatımızda daha fazla yer almaya başlamıştır. Özellikle 2020 yılında ortaya çıkan Covid-19 koronavirüs pandemisi ile birlikte online eğitim çok hızlı bir şekilde hayatımıza girmiştir. Pandemi sürecinde yüz yüze eğitime ara verilmesi ve okulların kapatılması, okulların sahip olduğu işlevi bir kez daha gün yüzüne çıkarmıştır. Bu makale, eğitim kurumlarının sahip olduğu kültür aktarımı işlevinin online (uzaktan) eğitimden olumsuz etkilendiği varsayımı üzerine kaleme alınmıştır. Bu varsayımdan hareketle makalenin konusu ve amacı, kültür aktarımı konusunda eğitim kurumları olarak okulların önemini ortaya koymaktır. Makalede eğitim ve kültür arasındaki ilişkinin önemine işaret edilerek, eğitim kurumları olarak okulların kültür aktarımı açısından önemli bir işleve sahip olduğu, söz konusu işlevin uzaktan eğitim sisteminde yerine getirilemediği sonucuna ulaşılmıştır. Derleme türünde olan bu makalede, yöntem bakımından doküman incelemesi yöntemine başvurulmuştur.

Keywords

Abstract

Schools, as educational institutions, aim to raise individuals who make up the society by means of education and training activities and to render them useful individuals for the society. In accordance with this purpose, schools have a great variety of functions. The impact of schools, which have individual, social, economic, and political functions, on the individual is seen more on social functions. Schools, having a significant effect on the socialization process among social functions, also fulfill the function of cultural transfer. In this article, the function and importance of schools as educational institutions in cultural transfer will be examined. In recent years, online education has started to take place more in our livesboth in the world and in Turkey. Especially with the Covid-19 coronavirus pandemic that emerged in 2020, online education has entered into our lives very quickly. The suspension of face-to-face education and the closure of schools during the pandemic process have once again brought to light the function of schools. This article has been written on the assumption that the cultural transfer function of educational institutions is negatively affected by online (distance) education. Based on this assumption, the subject and purpose of the article are to reveal the importance of schools as educational institutions in cultural transfer. By emphasizing the significance of the relationship between education and culture in the article, it has been concluded that schools, as educational institutions, have an important function in terms of cultural transfer and that this function cannot be fulfilled in the distance education system. In this article, which is a review type, document review method was used in terms of method.

Keywords


 • Altıntaş, N. (2020). "Kültür ve Eğitim". (Ed. M. Çağatay Özdemir ve A. Selcen Bingöl), Eğitim Sosyolojisi, ss.

 • Altıntaş, N. (2020). "Kültür ve Eğitim". (Ed. M. Çağatay Özdemir ve A. Selcen Bingöl), Eğitim Sosyolojisi, ss. 195-219, Pegem Akademi, Ankara.

 • Arvasi, S. A. (2008). Eğitim Sosyolojisi, Bilgeoğuz Yayınları, İstanbul.

 • Aslan, A. (2020). "Suriyeli Öğrencilerin İkincil Sosyalleşmeleri Bağlamında Okulun İşlevleri: Çarşamba İlçesi Örneği", Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, 8(1):42-58.

 • Aydın, M. (1987). "Kültür ve Eğitim". (Ed. Mustafa Aydın), Eğitim Sosyolojisi, ss. 19-48, İlk-San Matbaası, Ankara.

 • Aydın, M. (1991). "Toplum, Kültür ve Eğitim İlişkisi". (Ed. Mustafa Aydın), Eğitim Sosyolojisi, ss. 1-29, Gazi Büro, Ankara.

 • Badavan, Y. (1987). "Eğitimin Toplumsal İşlevi". (Ed. Mustafa Aydın), Eğitim Sosyolojisi, ss. 72-101, İlk-San Matbaası, Ankara.

 • Başar, H. (1987). "Eğitim Sosyolojisi". (Ed. Mustafa Aydın), Eğitim Sosyolojisi, ss. 1-18, İlk-San Matbaası,Bingöl, O. (2020). "Kültürün Anlamı, İçeriği ve Genel Özellikleri". (Ed. Erkan Dikici ve Orhan Bingöl), Kültür ve Sosyoloji, ss. 7-19, Eğitim Yayınevi, Konya.

 • Celkan, H. Y. (2018). Eğitim Sosyolojisi, Asos Yayınları.

 • Dikici, E. (2020). "Sosyolojik Açıdan Eğitim Kurumu ve İşlevleri". (Ed. Erkan Dikici ve dğ.), Eğitim ve Sosyoloji, ss. 7-28, Eğitim Yayınevi, Konya.

 • Doğan, İ. (2018). Eğitim Sosyolojisi Kavramlar ve Sorunlar, Nobel Akademik, Ankara.

 • Genç, S. Z. (2019). "Kültür ve Eğitim". (Ed. Erdoğan Köse ve S. Zeki Genç), Eğitim Sosyolojisi, ss. 115-138, Pegem Akademi, Ankara.

 • Güçlü, S. (2012). "Eğitim Kurumu". (Ed. Sevinç Güçlü), Kurumlara Sosyolojik Bakış, ss. 223-256, Kitabevi Yayınları, İstanbul.

 • Hotaman, D. (2019). "Kültür ve Eğitim". (Ed. Mehmet Yapıcı), Eğitim Sosyolojisi, ss. 163-193, Eğiten Kitap, İçli, T. (2002). Sosyolojiye Giriş, Anı Yayıncılık, Ankara.

 • İhtiyaroğlu, N. (2020). "Sosyo-Kültürel Bir Sistem Olarak Okul". (Ed. Müjdat Avcı ve Ahmet Özalp), Eğitim Sosyolojisi, ss. 245-270. Lisans Yayıncılık, İstanbul.

 • Kocadaş, B. (2005). "Eğitimde Okulun Önemi ve Gençlik Sorunları", TabulaRasa: Felsefe&Teoloji, 5(14):167-187.Özbaş, M. (2018). "Sosyo-Kültürel Bir Sistem Olarak Okul". (Ed. Nazmi Avcı ve Yaşar Erjem), Eğitim Sosyolojisi, ss. 245-272, Lisans Yayıncılık, İstanbul.

 • Özkan, H. H. (2006). "Popüler Kültür ve Eğitim", Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(1):29-38. Öztürk, H. (1990). Eğitim Sosyolojisi, Hatipoğlu Yayınları, Ankara.

 • Özyurt, C. (2019). Eğitim Sosyolojisi Yazıları, Pegem Akademi, Ankara.

 • Parlar, H. (2012). Bilgi Toplumu, Değişim ve Yeni Eğitim Paradigması, Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 4:193- 209.

 • Sağır, A. (2017). "Batı Karadeniz’de Bir Kültür Unsuru Olarak Köçeklik", Sosyoloji Dergisi, 36:171-203.

 • Sevim, Z. (2020). "Kültür ve Toplum". (Ed. Erkan Dikici ve Orhan Bingöl), Kültür ve Sosyoloji, ss. 39-53, Eğitim Yayınevi, Konya.

 • Talas, M. (2019). "Kültür ve Eğitim". (Ed. M. Akif Sözer), Eğitim Sosyolojisi, ss. 239-249, Pegem Akademi, Tezcan, M. (1988). Eğitim Sosyolojisi, Bilim Yayınları, Ankara.

 • Tire, O. (2020). "Kültür ve Toplumsal Cinsiyet". (Ed. Erkan Dikici ve Orhan Bingöl), Kültür ve Sosyoloji, ss. 75- 95), Eğitim Yayınevi, Konya.

 • Topses, M. D. (2020). Eğitim Sosyolojisi, Nobel Akademik, Ankara.Yıldırım, S. (2017). "Yoksulluk Kültürü Kapsamında Silah ve Namus Filminin Sosyolojik Analizi", Anasay, 1:117- 136.

 • Zencirkıran, M. (2016). Sosyoloji, Dora Yayınları, Bursa.

                                                                                                    
 • Article Statistics