Çocuklara Çevre Bilincini Kazandırmaya Yönelik Tasarlanmış Mobil Uygulama ve Uygulamanın Sonuçları

Author:

Year-Number: 2022-93
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 32-40
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çocukları oyun yoluyla eğitmek en kalıcı eğitim yöntemlerinden birisidir. Günümüzde interaktif oyunların daha fazla tercih edildiği bilinmektedir. Çocukların çevrimiçi oyunlara yönelmesindeki sebeplerinden birisi içeriğindeki görsel öğelerin başarılı bir şekilde tasarlanmış olmasıdır. Etkileşim Tasarımı (IxD), bir tasarımcının odak noktasının, geliştirme aşamasındaki öğenin ötesine geçerek kullanıcıların onunla etkileşime geçme şeklini dahil ettiği etkileşimli ürün ve hizmet tasarımıdır. Bu nedenle, kullanıcıların ihtiyaçlarının, sınırlamalarının ve bağlamlarının, vb. yakından incelenmesi, tasarımcılara çıktıları kesin taleplere uyacak şekilde özelleştirmeleri için güç verir (Interaction Design, 2020). Çocuklara çevre bilinci kazandırmak amaçlı “Dupi ve Dibi” isimli mobil oyun tasarlanmıştır. Araştırmanın temel amacı oyunun çocuklar üzerinde ne derecede çevre bilincini uyandırdığını ölçmektir. Bu oyun üzerinde bir araştırma yapılmış ve sonuçları analiz edilmiştir. Oyunun amacına uygun görsel öğeler ve içerik hazırlanmıştır. Oyunun yapım aşamaları kullanıcı deneyimi ve arayüz tasarımı kuramları göz önünde bulundurularak hazırlanmış olup hedef kitleye uygunluk ele alınmıştır. Oyun interaktif medya tasarımı, çevre ve çocuk ilişkisi ve çocuk gelişimi bağlamında incelenmiştir. Literatür taraması sonrasında 4-12 yaş grubu 200 çocuğa anket uygulanmış ve sonuçlar analiz edilmiştir.

Keywords

Abstract

Educating children through play is one of the most permanent education methods. It is known that interactive games are preferred more today. One of the reasons why children turn to online games is that the visual elements in the content are designed successfully. Interaction Design (IxD) is interactive product and service design where a designer's focus goes beyond the element in development to include the way users interact with it. Therefore, it is necessary to understand the needs, limitations and contexts of users, etc. Close inspection empowers designers to customize outputs to suit precise demands (Interaction Design, 2020). A mobile game called "Dupi ve Dibi" was designed to raise environmental awareness in children. The main purpose of the research is to measure the extent to which the game awakens environmental awareness on children. A research has been done on this game and its results have been analyzed. Visual elements and content have been prepared in accordance with the purpose of the game. The production stages of the game have been prepared by taking into account the UX and UI design theories, and the suitability for the target audience has been taken into account. The game is examined in the context of interactive media design, environment and child relationship and child development. After the literature review, a questionnaire was applied to 200 children aged 4-12 years and the results were analyzed.

Keywords