COVID-19 CRISIS AND TURKISH DISASTER MANAGEMENT: SEARCH FOR A MODEL AND EFFICIENCY

Author:

Year-Number: 2021-92
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 5530--5539
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bulaşıcı hastalık salgınları, afet hizmetleri sistemleri ve kaynaklarında önemli bir etkiye sahip kamu yönetimi için ciddi bir sorun teşkil etmektedir. COVID-19 salgını, dünyanın dört bir yanındaki hükümetler ve toplumlar için benzeri görülmemiş zorluklar ortaya çıkardı ve şimdiye kadar deneyimlenmemiş oranlarda küresel bir krize neden oldu. Bireylerin enfekte olma veya kötü bir sonuca sahip olma riskini azaltmak için birden çok değişkeni veya özelliği bir araya getiren afet modellerinin, sınırlı acil afet hizmet kaynaklarını tahsis ederken yeni politikaları gündeme getirmesi elzemdir. COVID-19 salgını, afet yönetimi üyeleri içerisinde afet sonrası müdahale esnasında virüse ve daha geniş etkilerine maruz kalmaktadırlar. Bu noktada, virüsün Türkiye’ye yayılmasını etkin bir şekilde kontrol altına almak için son afetlerde yaşanan sorun ve verimsizliklerden kaçınılması gerekiyor. Bu makale, afet yönetimine kısa bir giriş ve hazırlanmış modeller eşliğinde afet müdahalelerinde gözlemlenen verimsizlikleri sorguluyor. Bu çalışma, afet müdahale hizmetlerinin hassas bir şekilde sunulması için rafine risk yönetimini kolaylaştırmada uzmanlık düzeyini artırmayı ve özel kararlar almayı amaçlamaktadır.

Keywords

Abstract

Infectious disease outbreaks pose a serious problem for public administration, which has a significant impact on disaster service systems and resources. The COVID-19 pandemic has created unprecedented challenges for governments and societies around the world and has caused a global crisis at proportions hitherto unexplored. Disaster models that combine multiple variables or characteristics to reduce the risk of individuals becoming infected or having a bad outcome, it is essential that disaster models introduce new policies when allocating limited emergency disaster service resources. The COVID-19 pandemic is exposed to the virus and its wider impacts during post-disaster response within disaster management members. At this point, the virus spread to Turkey to be effectively avoided the problems and inefficiencies in recent disasters to take control. This article questions the inefficiencies observed in disaster response, with a brief introduction to disaster management and prepared models. This study aims to increase the level of expertise and make specific decisions in facilitating refined risk management to deliver disaster response services with precision.

Keywords