ENVIRONMENTAL POLLUTION INSURANCE UNDER ENVIRONMENT-FRIENDLY PRACTICES IN HOTELS IN TURKEY

Author:

Year-Number: 2021-91
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 5375-5381
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Oteller faaliyetleri sırasında toprağa, havaya, suya, denize ve canlılara zarar verebilmektedir. Otellerin bu çevresel zararları azaltmak ve/veya ortadan kaldırmak için çevre dostu uygulamalara yöneldiği görülmektedir. Ancak bazı durumlarda çevreye verilen zararın büyüklüğü otellerin finansal gücünü aşabilmektedir. Bu nedenle otellerin faaliyetleri sırasında ortaya çıkabilecek çevre kirliliği risklerini ve yüksek miktarda tazminat ödemelerini teminat altına alan çevre kirliliği sigortası yaptırılabilir. Bu çalışmada Türkiye'deki otellerde çevre kirliliği sigortası çevre dostu uygulamalar kapsamında ele alınmıştır. Çalışmanın sonucunda, Türkiye’deki otellerin çevre dostu uygulamalar kapsamında çevre kirliliği sigortası üretiminin gerekli düzeye ulaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Hotels can harm the soil, air, water, sea and living things during their activities. It is seen that hotels tend towards environmentally friendly practices in order to reduce and/or eliminate these environmental damages. However, in some cases, the magnitude of the damage to the environment may exceed the financial strength of the hotels. For this reason, environmental pollution insurance that covers the risks of environmental pollution that may arise during the activities of the hotels and high compensation payments can be taken out. In this study, environmental pollution insurance in hotels in Turkey is handled within the scope of environmentally friendly practices. As a result of the study, it was concluded that the environmental pollution insurance production of the hotels in Turkey has not reached the required level within the scope of environmentally friendly practices.

Keywords